4 grudnia 2021r. Imieniny: Barbary, Krystiana, Berny
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
>Piątka< dla Maciejowic

      Strona Wirtualny Garwolin poinformowała o inwestycjach gminnych Maciejowic. Ponieważ relacja Łukasza Koryckiego podaje dobry wzór zarządzania publicznym pieniądzem, to przytoczymy jej dużą część.

      Pieniądze gminne są ściągane od mieszkańców w powadze przymusu prawnego i nie powinny być w związku z tym wydawane na potrzeby płoche. Powinny być skierowane nie tylko na rzeczy niezbędne, ale także z racji swego charakteru niemożliwe do wykonania przez przedsiębiorcę prywatnego lub  komitet sąsiedzki: na przykład na budowę dróg czy sieci wodno-kanalizacyjnej (kwestie własności dróg czy złożoności ustaleń planistycznych utrudniają „amatorskie” ich wykonanie).

       Potknięciem wydaje się być w Maciejowicach tylko finansowanie małych świetlic wiejskich, które tworzą dotowaną konkurencję dla możliwej prywatnej inicjatywy założenia podobnej instytucji. Ale sumy na nie przeznaczone są małe, i Maciejowicom i tak należy się „piątka” za gospodarność.

       Skąd ten rozsądek Maciejowiczan, trzymanie się prostych potrzeb i pozostawienie inicjatywie wolnych ludzi organizacji wielu kwestii społecznych? Może dlatego, że żyją tam wyborcy o myśleniu gospodarskim, a nie mentalności pracowników nieswojego przedsiębiorstwa.

         Andrzej Dobrowolski

 

Wirtualny Garwolin, Łukasz Korycki:

„/…/ Priorytetem w nadwiślańskiej gminie jest nadal budowa sieci wodociągowej. W tym roku rozpoczną się prace związane z włączeniem w sieć północnej części gminy. 750 tys. złotych pochłonie budowa kanalizacji sanitarnej w Maciejowicach. W 2015 roku 50 tys. zł zostanie wydanych na projekt przebudowy oczyszczalni ścieków w Maciejowicach.

Znaczna część wydatków budżetowych będzie wydatkowana na poprawę stanu dróg. W stolicy gminy na przebudowę dróg przeznaczono 50 tys. zł, w Strychu 120 tys. zł, w Kraskach Górnych – 100 tys. zł, w Kobylnicy – 120 tys. zł, w Przewozie – 50 tys. zł, w Oronnem – 120 tys. zł. Ponadto przy wsparciu funduszu sołeckiego (!) powiększy się linia oświetlenia ulicznego w Kochowie, Kraskach Dolnych, Podoblinie, i Uchachach.

Władze gminy nie zapominają o potrzebie integracji miejscowego społeczeństwa. W 2015 w dwóch miejscowościach powstaną świetlice wiejskie. W Kawęczynie zostanie przebudowany istniejący budynek, w Ostrowie świetlica powstanie w budynku po sklepie. Obie inwestycje pochłoną po 12 tys. zł. Za niespełna 9 tys. zł powstanie projekt świetlicy w Bączkach."

.