20 maja 2022r. Imieniny: Bazylego, Bernardyna, Bronimira
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
Katyń - hipoteza Józefa Kosseckiego

    Józef Kossecki, szlachcic, syn oficera kontrwywiadu II RP, narodowiec i socjo-cybernetyk prześladowany w latach gomułkowskich, wykładowca UW i współpracownik rządu i MSW w późnych latach PRL, publicznie prezentuje w Internecie hipotezę dotyczącą inspiracji wymordowania polskich oficerów w Katyniu i innych obozach ZSRR.

     Twierdzi on - w oparciu o analizy cybernetyczne - że rozkaz zbrodni wydano w Wielkiej Brytanii. Jej agent jakim był szef NKWD Beria miałby według Kosseckiego podsunąć propozycję likwidacji polskiej elity Stalinowi i KC KPZR po to, by utrudnić stworzenie polskiej armii w ZSRR, której zaistnienie ułatwiłoby zbliżenie Francji (goszczącej polski rząd emigracyjny, a więc mający wpływ na niego) i Rosji Sowieckiej.

      Zwycięstwo sojuszu Francji, ZSRR i Polski nad Niemcami było według wyliczeń strategicznych - możliwe. Doprowadziłoby ono do osłabienia pozycji Wielkiej Brytanii.

      Po upadku Francji w czerwcu 1940 i przeniesieniu polskiego rządu emigracyjnego do Londynu, a więc pod wpływy Wielkiej Brytanii, egzekucje polskich oficerów w radzieckich łagrach ustały. Zjednoczone Królestwo zaczęło traktować oficerów polskich jako  s w y c h  sojuszników.

      Hipoteza - jeśli traktować ja poważnie - szokuje, jeśli traktować jako zwariowaną - zadziwia zbieżnością antypolskich gestów ze strony Wielkiej Brytanii w czasie wojny: np. śmierć premiera Sikorskiego na terenie brytyjskim (dokumentacja utajniona na kolejne 50 lat), zakaz informowania o Katyniu w brytyjskich mediach, zakaz udziału polskich żołnierzy w defiladzie zwycięstwa w Londynie, zakaz wzniesienia pomnika Katynia (wzniesiono go w Londynie na prywatnym terenie parafii katolickiej).

 

       Link - KLIKNIJ TU - i przesuń kursor na moment "1 godzina 39 minuta" filmu. 

 

       Myślenie cybernetyczne nie analizuje szczegółowo wydarzeń, lecz zgodnie z ewangeliczną zasadą "po owocach ich poznacie" bierze pod uwagę tylko działania początkowe i - niezależnie od deklarowanych intencji działającego i rzekomo nieprzewidzianych perypetii w czasie działania - ich rezultaty. Gdyby cybernetyk oceniał dzisiejszy udział poddanych brytyjskiej królowej Jacka Rostowskiego i Radosława Sikorskiego w polskim rządzie, który doprowadził u nas do zastoju i masowej emigracji wartościowej młodzieży do Wielkiej Brytanii to - niezależnie od tłumaczenia samych dżentelmenów - uznałby ich za działających patriotów brytyjskich, a nie polskich. Dzięki takiej metodzie cybernetyka jest odporna na propagandowy szum informacyjny celowo wzniecany dla odwrócenia uwagi od niemalże ewidentnych przyczyn.

     Wróćmy do opowiadania o Katyniu. Przypomnijmy los domu należącego do rozstrzelanego w Katyniu garwolinianina pana porucznika Franciszka Majewskiego. Właśnie dom przy zbiegu ulic Sienkiewicza i Polskiej został przez komunistów odebrany rodzinie Majewskich i urządzono w nim przedszkole miejskie. Uczyniono tak dlatego, by lud uczynić beneficjentem katyńskiego mordu i nacjonalizacji, i obrócić jego nastroje przeciw swej elicie.

                                                                                                            Andrzej Dobrowolski

.