4 grudnia 2021r. Imieniny: Barbary, Krystiana, Berny
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
Burmistrz kupuje dla Miasta miejscowy PKS

   Echo Katolickie z 12 sierpnia opublikowało tekst Waldemara Jaronia "PKS zmieni właściciela (w trosce o załogę i majątek)". Tekst jest wart uważnej lektury.

   "Miasto zamierza przejąć całościowy pakiet akcji przedsiębiorstwa PKS, którego właścicielem większościowym jest obecnie Powiat Garwoliński.

   Przemawia za tym troska o 142-osobową załogę oraz majątek firmy, który znajduje się na terenie miasta i mógłby /.../ przejść w ręce zewnętrznego podmiotu, a ten zamieniłby infrastrukturę transportową np. w obiekt handlowy.

   W 2009 roku powiat garwoliński przejął od Skarbu Państwa kontrolny pakiet 85% akcji Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Garwolinie (jako jeden z nielicznych powiatów, inne pozwoliły na prywatyzację swych PKS-ów, i żyją bez problemu - przypis AD). Od pięciu lat firma funkcjonuje na cienkiej linii opłacalności. Starosta Marek Chciałowski zaproponował włodarzom miast i gmin powiatu garwolińskiego przejęcie akcji spółki, ale nie spotkało się to z ich zainteresowaniem. Jedynie burmistrz Garwolina wyraził chęć przejęcia samorządowego przewoźnika pod skrzydła Miasta.

- Uważam, że zakład który funkcjonuje na terenie naszego miasta i zatrudnia 142 osoby, podlega szczególnej ochronie i ma służyć lokalnej społeczności - powiedział Tadeusz Mikulski. Burmistrz zasugerował radnym miejskim żeby po dokładnej analizie przejąć spółkę, ewentualnie dyskutować co dalej.

- W tym zakładzie pracują mieszkańcy Miasta. Nie chciałbym żeby utracili pracę w sposób niekontrolowany. Nie chciałbym też, aby majątek PKS, który jest na terenie Miasta, przejął jakiś podmiot. I tam gdzie jest dworzec, postawił obiekt handlowy, który nie upiększyłby naszego miasta - dodał włodarz Garwolina.

   PKS nie jest zakładem budżetowym, tylko spółka prawa handlowego, dlatego według burmistrza ma kierować się zasadami rynkowymi.

- Wszystkie komórki organizacyjne, które są w ramach struktury spółki, powinny być na tyle wydolne, żeby samodzielnie funkcjonować finansowo - stwierdził T. Mikulski. Nie oznacza to, że jeżeli będzie potrzebne jakieś wsparcie, miasto będzie się od tego wzbraniało. Według burmistrza nie trzeba będzie dokładać do firmy, ale najpierw należy przeprowadzić sensowną reorganizację.

- Generalnie chodzi o to, żeby takie przedsiębiorstwo istniało w Garwolinie i zapewniało przejazdy nie tylko mieszkańcom Miasta i okolicy. Później będziemy rozmawiali i współpracowali z wójtami naszego powiatu - wyjaśnił T. Mikulski.

   Radni zaakceptowali pomysł burmistrza, aby Miasto przejęło PKS. Obecnie prowadzone są analizy, zbierane materiały i wyjaśniane wątpliwości.

- Po skompletowaniu materiałów powołany zostanie ekspert do oceny spółki. - Żeby w pełnej świadomości wiedzieć, czym sie dysponuje i na jakich zasadach firma może dalej funkcjonować - podsumował T. Mikulski."

   Szkoda, że nie poznaliśmy orientacyjnej ceny inwentarza "naszego MZK".

                                                                                                                   Andrzej Dobrowolski

"Natura nie znosi próżni."

.