15 października 2021r. Imieniny: Jadwigi, Teresy, Zoriana
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
Zły pomysł PiS

     Jarosław Kaczyński ogłosił w Koszalinie, że po wygranych wyborach parlamentarnych PiS skonsultuje społecznie, i być może wdroży, projekt utworzenia dwóch nowych województw: koszalińskiego i warszawskiego jako oddzielnego od obecnego województwa mazowieckiego, pozostawionego po reformie jako "obwarzanek stolicy".

      (Projekt ten współbrzmi z idee fixe najbliższego współpracownika prezesa PiS-u Krzysztofa Tchórzewskiego jaką jest myśl o przywróceniu istnienia gierkowskiego województwa siedleckiego, z powiatem garwolińskim w swych granicach.)

      Wyodrębnienie nowych województw miałoby pomóc w dystrybucji dotacji europejskich ku "województwu obwodowemu" któremu Miasto Warszawa nie zawyżałoby statystyki zamożności.

        Uważam, że pomysł ten jest zły ponieważ:

   1. Rozpoczyna ogólnopolską dyskusję na temat odtworzenia województw niegdyś istniejących, dzieli społeczeństwo tą kwestią, kiedy Polska potrzebuje poważnych reform w dziedzinie gospodarczej, ubezpieczalnianej, sądowniczej i militarnej. (Jeżeli pomysł tworzenia województw okrążających polskie metropolie jest dobry, to podobnych nowych województw trzeba stworzyć 5-8).

       2. Kierunkuje myślenie państwowe ku strategii żebraczej opartej na pozyskiwaniu dotacji warunkowanych posłuszeństwem wobec neomarksistów z Brukseli, a nie na własnej gospodarności; i na kreowaniu prac publicznych dla czerwonej burżuazji a nie pozostawieniu wolnego pola dla autentycznej produktywności polskiej klasy średniej.

     3. Zwiększyłaby się o około 12% polska biurokracja wojewódzka i nakłady na nią. Czy pozyskane dotacje byłyby większe niż te dodatkowe koszty? Zapewne nie.

    4. Administracyjny rozwód Warszawy i Mazowsza komplikowałby naturalny proces zrastania się Mazowsza w uzupełniający się, promienisty układ urbanistyczny (drogi, linie kolejowe, sieci organizacyjne).

     5. Przy nieustannych zmianach socjalistycznych przepisów przeniesienie peryferyjnych powiatów mazowieckich do "województwa obwodowego" pewnego dnia mogłoby zagrozić jego mieszkańcom odcięciem od stołecznych służb cywilnych i socjalnych, i przyporządkowaniem ich do służb lokalnych, co miałoby poprawić ich wyniki finansowe i dać spolegliwość wobec prowincjonalnych władz.

     Siedleckim zwolennikom poprawy możliwości pozyskiwania dotacji europejskich po wyjściu z województwa bogatego do województwa biednego proponuję przeniesienie powiatu siedleckiego do województwa podlaskiego.

      A tak zupełnie poważnie. Jarosław Kaczyński jest bardzo inteligentny i musi wiedzieć, że ten pomysł jest i zły, i raczej niepopularny. Dlaczego go ogłasza? Jest w tym jakieś drugie dno.

                                                                                                         Andrzej Dobrowolski

.