21 października 2021r. Imieniny: Urszuli, Hilarego, Celiny
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
Studenci o przyszłości Garwolina, część 4
Czwarta praca naszej prezentacji, podobnie jak pierwsza, składa się z planszy analizującej obecną sytuację Garwolina, i drugiej proponującej trzy koncepcje rozwojowe do których winno być przygotowane prawo zagospodarowania przestrzeni.

Jej autorkami są panie Joanna Bartos, Paula Bożyk i Dagmara Czarnecka z drugiego semestru studiów magisterskich architektury na PW. To właśnie one zaproponowały poszerzenie granic administracyjnych miasta o Czyszkówek, Lucin, Natalię, część Sulbin, a więc wsie leżące między obwodnicą a miastem.

                                                                Analiza obecnej sytuacji:

Ponieważ przez tę analizę przewijają się hasła sygnalizowane już w poprzednich pracach ograniczę się do trzech szczegółów wyjątkowo silnie zaakcentowane przez te autorki.

Strzałka wyprowadzona z terenu Cory (brąz) sięga aż pod obwodnicę. To zobrazowanie konieczności przeniesienia funkcji przemysłowej z różnych miejsc miasta do dzielnicy przemysłowej pod obwodnicą. Nie znaczy to oczywiście zamysłów nakazu przeniesienia istniejących fabryk, tylko wygaszenia funkcji przemysłowej na ich działkach za kilkadziesiąt lat, przy konieczności budowy nowych zakładów na miejscu starych.


Również tereny za obwodnicą (kropkowana linia) winny uzyskać charakter przemysłowy, jako że nie są dobre ani dla upraw, ani dla budownictwa mieszkaniowe-go. Od strony Woli Rębkowskiej sąsiadują z terenami przemysłowymi.
Czyszkówek, Natalia, Lucin, i część Sulbin "odcięte" od reszty gminy obwodnicą, zdaniem autorek winny być administracyjnie przyłączone do miasta. Czerwona plama w prawym dolnym rogu - szpital, jasnobrązowa w górnym lewym - Avon.                                                                Trzy koncepcje rozwoju Garwolina:

Zanim zanurzymy się w mapach zapoznajmy się z znaczeniami oznakowań dzielnic.

                                                               

                                                                Pierwsza koncepcja:

Łukowata droga z lewej strony to obwodnica, środkowa droga to oczywiście ciąg Kościuszki, Legionów, Lubelska. Ta koncepcja najbliższa jest zapisów obecnego Studium, i moim zdaniem najlepiej współbrzmi z naturalną dynamiką rozwojową Garwolina.

Schemat koncepcji w klarowny sposób odzwierciedla istotę pomysłu. Ideogramy przedstawiają (od lewej) linię kolejową, poziomą drogę Wilga - Siedlce, dzielnicę przemysłową, centrum, pionową oś drogową, rzekę, lokalne centrum w Koszarach.
Komentarz autorek do pierwszej koncepcji.                                                                Druga koncepcja:

Jak widać ta koncepcja zakłada rozwój funkcji ogrodniczej i rolnej w lewobrzeżnym Garwolinie. Jest już za późno na jej praktyczne realizowanie.


Tu miejsce lokalnego centrum w Koszarach zajęło centrum o charakterze rolnym.

Komentarz autorek

                                                                Trzecia koncepcja:

Trzecia koncepcja -rozwinięta później szerzej przez autorki -jest najbardziej złożona. Zakłada rozwój kilku ośrodków rozwoju leżących peryferyjnie od centrum, i połączonych ze sobą drogami. Zwracam uwagę na połączenie drogą Zawad i Leszczyn.
Prawe górne kółko symbolizuje rozwój ośrodka pod Puznowem, lewe dolne - w Czyżkówku.

Komentarz autorek


Zwracam uwagę garwolińskich czytelników, że studenci znający nasze miasto tylko z opisów, wysoko cenią sąsiedztwo kolei w Woli Rękowskiej. Może kiedyś zostanie unowocześniona, i zamiast tłuc się autem do pracy w stolicy, Grawolinianie będą mogli przez 50 minut dostać się pod hotel Mariott (Warszawa Śródmieście), czytając gazetę i pijąc kawę?

Ech! Nasze dzieci i wnuki będą miały co robić.
Andrzej Dobrowolski