4 grudnia 2021r. Imieniny: Barbary, Krystiana, Berny
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
Studenci o przyszłości Garwolina, część 1
Wszystkim, którzy zapoznali się ze wstępem do tematyki planowania przestrzennego miast i sensu mądrej, inspirującej zabawy, jaką miało być ćwiczenie przez studentów zasad urbanistyki na mapach Garwolina (a nie na wymyślonym podkładzie geodezyjnym), przedstawiam Państwu pracę pań Katarzyny Rowickiej, Sylwii Sopińskiej i Agnieszki Stefaniuk z dziesiątego semestru studiów magisterskich wydziału architektury PW.

Składa się ona z trzech etapów: analizy stanu istniejącego(1), trzech koncepcji studium kierunków i uwarunkowań rozwoju przstrzennego Garwolina (2) i projektu zagospodarowania przestrzennego i rozwoju miasta Garwolin(3).

Moje uwagi naniosłem kursywą.

                                         Analiza stanu istniejącego

http://www.czasgarwolina.plNajciekawsze zapisy na tej planszy są uwagi dotyczące szans (+) i zagrożeń (-) rozwoju Garwolina. Dlatego wymieniam je poniżej, a samej planszy nie reprodukuję w dużym powiększeniu.(+) Obwodnica odciąża ruch przez miasto oraz stwarza nowe możliwości dla terenów niezabudowanych w północno zachodniej części miasta.
(+) Ulokowanie przemysłu stanowiące barierę miasta od obwodnicy.
(+) Rozwój przemysłu tworzący nowe miejsca pracy i zmniejszający bezrobocie.
(-) Sąsiadowanie terenów rolniczych z terenami przemysłowymi.
(-) Uciążliwy ruch kołowy w centrum miasta powodujący hałas i zanieczyszczenia.
(-) Nadmierny rozrost terenów przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne.
(+) Zbiornik retencyjny w bezpośrednim sąsiedztwie centrum miasta.
(+) Atrakcyjne tereny nadrzeczne, możliwość rozwoju turystyki i rekreacji.
(-) Tereny rolne w bezpośrednim sąsiedztwie centrum.
(+) Możliwość komasacji gruntów i przywrócenia funkcji rolnej.
(-) Rozdrobnienie terenów leśnych.
(-) Możliwość scalania działek leśnych i zalesiania.
(-) Za mało mostów aby obsłużyć cały ruch kołowy.
(-) Brak ścieżek rowerowych.

            Hipotetyczne trzy koncepcje zaproponowane jako warianty do wyboru.


http://www.czasgarwolina.plTa plansza obrazuje drogi wyboru stojące przed władzami miejskimi, które muszą wybrać jakąś spójną drogę rozwoju, nie mogąc dopuścić do przestrzennej anarchii. Każda z koncepcji jest wewnętrznie spójna.                                  Koncepcja pierwsza - „Trzy Centra

http://www.czasgarwolina.plMapa nie jest zorientowana górą ku północy - osiowa droga przecinająca Garwolin biegnie od lewej do prawej lekko ku górze, obwodnica jest wykropkowana. Poniżej zamieszczam opis autorek.

1. Kształtowanie nowych ośrodków rozwoju miasta na północ i południe od istniejącego śródmieścia Garwolina (trzy czerwone koła – istniejące centrum i nowe centra lokalne w pobliżu północnego krańca Budzenia i w Koszarach).

2. Tworzenie zielonych ciągów łączących ośrodki śródmiejskie, a także ciąg zielony wokół miasta – możliwość spędzania wolnego czasu i czynnego odpoczynku na terenach zielonych, jak i rozwój turystyki poza centrum miasta – zalesienia, i scalanie małych terenów leśnych w większe obszary leśne.

3. Lokalizacja przemysłu na obrzeżach miasta, wzdłuż obwodnicy (fioletowe pola, również za obwodnicą)

4. Wokół trzech głównych ośrodków miejskich kształtują się obszary miejskie, a na ich obrzeżach przedmieścia (ciemno- i jasnobrązowe pola na mapie).

5. Uzupełnienie istniejącego układu komunikacyjnego o nowe drogi.

6. Utworzenie trzech ośrodków rolniczych na obrzeżach miasta, konieczne scalenia gruntów (żółte koła na Czyżkówku, pod Sulbinami i pod Sławinami - te dwa ostatnie widoczne na dole zdjęcia).

                               Koncepcja druga - „Układ Centralny

http://www.czasgarwolina.plMapa nie jest - jak poprzednio zorientowana górą ku północy.


1. Satelitarny układ ośrodków rozwoju miasta (czerwone koła – istniejące centrum i małe centra przy Tesco, przy Księcia Janusza, na krańcu Zawad, przy starym PZGS, na Czyżkówku)

2. Tworzenie zielonych ciągów, zarówno wzdłuż rzeki Wilgi, jak i łączących centra miasta, - poprawa środowiska przyrodniczego i ekosystemu rzecznego.

3. Lokalizacja przemysłu przy obwodnicy (fioletowe pola)

4. Uzupełnienie układu komunikacyjnego o nowe drogi (dwa niebieskie pierścienie dróg okalających miasto).

5. Scalanie mniejszych obszarów leśnych i utworzenie dużego lasu we wschodniej części miasta (zielone pole w czarnej obwódce pod Sławinami na dole zdjęcia)

6. Utworzenie dwóch ośrodków rolniczych po przeprowadzeniu scaleń (dwa żółte pola pod Puznowem i pod Sulbinami Górnymi)

                         Koncepcja trzecia - „Wzdłuż rzeki”

http://www.czasgarwolina.plNiebiesko-czerwone koła biegną z dołu ze wchodu (Leszczyny) ku górze, na zachód (ku Rębkowowi)wzdłuż Wilgi. Opis poniżej.

Wszystkim, którzy zapoznali się ze wstępem do tematyki planowania przestrzennego miast i sensu mądrej, inspirującej zabawy, jaką miało być ćwiczenie przez studentów zasad urbanistyki na mapach Garwolina (a nie na wymyślonym podkładzie geodezyjnym), przedstawiam Państwu pracę pań Katarzyny Rowickiej, Sylwii Sopińskiej i Agnieszki Stefaniuk z dziesiątego semestru studiów magisterskich wydziału architektury PW.

Składa się ona z trzech etapów: analizy stanu istniejącego(1), trzech koncepcji studium kierunków i uwarunkowań rozwoju przstrzennego Garwolina (2) i projektu zagospodarowania przestrzennego i rozwoju miasta Garwolin(3).

Moje uwagi naniosłem kursywą.

                                         Analiza stanu istniejącego

http://www.czasgarwolina.plNajciekawsze zapisy na tej planszy są uwagi dotyczące szans (+) i zagrożeń (-) rozwoju Garwolina. Dlatego wymieniam je poniżej, a samej planszy nie reprodukuję w dużym powiększeniu.

 

(+) Obwodnica odciąża ruch przez miasto oraz stwarza nowe możliwości dla terenów niezabudowanych w północno zachodniej części miasta.

(+) Ulokowanie przemysłu stanowiące barierę miasta od obwodnicy.

(+) Rozwój przemysłu tworzący nowe miejsca pracy i zmniejszający bezrobocie.

(-) Sąsiadowanie terenów rolniczych z terenami przemysłowymi.

(-) Uciążliwy ruch kołowy w centrum miasta powodujący hałas i zanieczyszczenia.

(-) Nadmierny rozrost terenów przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne.

(+) Zbiornik retencyjny w bezpośrednim sąsiedztwie centrum miasta.

(+) Atrakcyjne tereny nadrzeczne, możliwość rozwoju turystyki i rekreacji.

(-) Tereny rolne w bezpośrednim sąsiedztwie centrum.

(+) Możliwość komasacji gruntów i przywrócenia funkcji rolnej.

(-) Rozdrobnienie terenów leśnych.

(-) Możliwość scalania działek leśnych i zalesiania.

(-) Za mało mostów aby obsłużyć cały ruch kołowy.

(-) Brak ścieżek rowerowych.

            Hipotetyczne trzy koncepcje zaproponowane jako warianty do wyboru.

http://www.czasgarwolina.plTa plansza obrazuje drogi wyboru stojące przed władzami miejskimi, które muszą wybrać jakąś spójną drogę rozwoju, nie mogąc dopuścić do przestrzennej anarchii. Każda z koncepcji jest wewnętrznie spójna.

                                           

                                   Koncepcja pierwsza - „Trzy Centra

http://www.czasgarwolina.plMapa nie jest zorientowana górą ku północy - osiowa droga przecinająca Garwolin biegnie od lewej do prawej lekko ku górze, obwodnica jest wykropkowana. Poniżej zamieszczam opis autorek.

1. Kształtowanie nowych ośrodków rozwoju miasta na północ i południe od istniejącego śródmieścia Garwolina (trzy czerwone koła – istniejące centrum i nowe centra lokalne w pobliżu północnego krańca Budzenia i w Koszarach).

2. Tworzenie zielonych ciągów łączących ośrodki śródmiejskie, a także ciąg zielony wokół miasta – możliwość spędzania wolnego czasu i czynnego odpoczynku na terenach zielonych, jak i rozwój turystyki poza centrum miasta – zalesienia, i scalanie małych terenów leśnych w większe obszary leśne.

3. Lokalizacja przemysłu na obrzeżach miasta, wzdłuż obwodnicy (fioletowe pola, również za obwodnicą)

4. Wokół trzech głównych ośrodków miejskich kształtują się obszary miejskie, a na ich obrzeżach przedmieścia (ciemno- i jasnobrązowe pola na mapie).

5. Uzupełnienie istniejącego układu komunikacyjnego o nowe drogi.

6. Utworzenie trzech ośrodków rolniczych na obrzeżach miasta, konieczne scalenia gruntów (żółte koła na Czyżkówku, pod Sulbinami i pod Sławinami - te dwa ostatnie widoczne na dole zdjęcia).      

                               Koncepcja druga - „Układ Centralny

http://www.czasgarwolina.pl
Mapa nie jest - jak poprzednio zorientowana górą ku północy.

1. Satelitarny układ ośrodków rozwoju miasta (czerwone koła – istniejące centrum i małe centra przy Tesco, przy Księcia Janusza, na krańcu Zawad, przy starym PZGS, na Czyżkówku)

2. Tworzenie zielonych ciągów, zarówno wzdłuż rzeki Wilgi, jak i łączących centra miasta, - poprawa środowiska przyrodniczego i ekosystemu rzecznego.

3. Lokalizacja przemysłu przy obwodnicy (fioletowe pola)

4. Uzupełnienie układu komunikacyjnego o nowe drogi (dwa niebieskie pierścienie dróg okalających miasto).

5. Scalanie mniejszych obszarów leśnych i utworzenie dużego lasu we wschodniej części miasta (zielone pole w czarnej obwódce pod Sławinami na dole zdjęcia)

6. Utworzenie dwóch ośrodków rolniczych po przeprowadzeniu scaleń (dwa żółte pola pod Puznowem i pod Sulbinami Górnymi)

                         Koncepcja trzecia - „Wzdłuż rzeki”

http://www.czasgarwolina.plNiebiesko-czerwone koła biegną z dołu ze wchodu (Leszczyny) ku górze, na zachód (ku Rębkowowi)wzdłuż Wilgi. Opis poniżej.

1. Kształtowanie nowych ośrodków rozwoju miasta poprzez skupianie ich nad rzeką Wilgą, rozwój produktu turystycznego, odbiorcy spoza miasta. (czerwono-niebieskie koła)

2. Tworzenia ciągów zielonych wzdłuż rzeki Wilgi – spędzanie wolnego czasu i czynnego odpoczynku blisko centrum miasta – scalanie terenów zielonych. (zielony poziomy pas)

3. Lokalizacja przemysłu przy obwodnicy miasta (fioletowe pola)

4. Uzupełnienie układu komunikacyjnego o nowe drogi.

5. Satelitarny układ ośrodków mieszkaniowych wokół centrum – do istniejącej zabudowy mieszkaniowej nowych centrów lokalnych. (czerwone koła przy nowym kościele, przy Księcia Janusza, na Czyżkówku, w Zawadach, przy starym PZGS)

6. Utworzenie trzech ośrodków rolnych na obrzeżach miasta po scaleniu (żółte koła pod Puznowem, pod Sławinami, pod Sulbinami - te dwa ostatnie na dole zdjęcia).

    Projekt planu zagospodarowania przestrzennego i rozwoju miasta Garwolin

Same panie Rowicka, Sopińska i Stefaniuk najlepiej oceniły swą pierwszą koncepcję rozwojową naszego miasta, tę z „Trzema Centrami” , i tę właśnie rozrysowały jako plan zagospodarowania. Oto kilka ustaleń tej propozycji.

http://www.czasgarwolina.plTrzy centra przeniesione na plan zagospodaro-wania to Stary Garwolin, na dole strony zaznaczone czerwienią powstajace lokalne centrum w Koszarach, i na górze planu (czerwień) pomysł umiejscowienia centrum na polnym przebiegu ulicy Jagodzińskiej.  Zwraca uwagę preferencja dla budownictwa wielorodzinnego  .m oznaczenie -MW - chyba rzeczywiście niedocenionego na obowiązujacych planach.

http://www.czasgarwolina.plLokalne centrum w Koszarach (czerwień MW/U i U/MW)miałoby być otoczone budownictwem wielorodzinnym a bardziej peryferyjnie - jednorodzinnym.http://www.czasgarwolina.plTu autorki najodważniej zarysowały możliwości wykreowania pieknego centrum lokalnego na przedłużeniu Jagodzińskiej. Centrum Handlowe otoczone byłoby blokami, a dalej domami. miejsce przypominałoby najbardziej "amerykański" fragment Warszawy - ulicę Komisji Edukacji Narodowej na Ursynowie. Fioletowe pole z oznaczeniem ZP/UO to miejsce pod szkołę - wypada na działce należącej do miasta.http://www.czasgarwolina.plAutorki objęły planami ... wsie między miastem a obwodnicą! W innej pracy pewien student zaproponował korektę granic między miastem a gminą - za tereny za obwodnicą, Garwolin przyłączyłby wsie przed nią. Granica na obwodnicy?http://www.czasgarwolina.pl


Wilga między mostem głównym a mostem w Leszczynach. Między nimi zaprojektowano nowy most. Między rzeką a Zawadami - tereny usług kultury i rekreacji (powiększenie OSiR). Zawady i Leszczyny połączone drogą.

To tyle o tej pracy projektowej. Zapraszam na sesję rady miejskiej pod koniec października, będzie można na niej dokładnie obejrzeć tę, i inne prace studentów.

Paniom Studentkom pięknie dziękujemy!Andrzej Dobrowolski