4 grudnia 2021r. Imieniny: Barbary, Krystiana, Berny
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
Sygnalizuję problem
http://www.czasgarwolina.plKrzysztof Mazurek jest Przewodniczącym Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 2 w Koszarach.


Jako mieszkaniec lewobrzeżnej części miasta Garwolina oraz rodzic dzieci uczących się, pragnę zasygnalizować problem braku wystarczającej ilości sal lekcyjnych w Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie.

Dla wielu osób, nawet tych aktywnie działających na rzecz rozwoju naszego miasta to stwierdzenie może wydać się zaskakujące, przecież przed kilku laty zakończyła się rozbudowa szkoły. Dobudowano kolejne siedem sal lekcyjnych, nową bibliotekę i zaplecze administracyjne. Niestety inwestycja ta, tylko doraźnie poprawiła stan bazy lokalowej i już dziś, gdy w 37 oddziałach uczy się 794 uczniów (525 uczniów w szkole podstawowej i 269 uczniów w gimnazjum) szkoła ma do dyspozycji tylko 24 sale lekcyjne. A więc dzieci muszą uczyć się na dwie zmiany. W najgorszej sytuacji są najmłodsi uczniowie z klas 1-3 (nauczania początkowego) dla których przewidziano jedynie 6 klas lekcyjnych a oddziałów jest 13 (w roku szkolnym 2009/2010 jest aż pięć klas pierwszych).

Przed szkołą stawiane są nowe wyzwania w zakresie wzbogacania oferty edukacyjnej i organizacji dodatkowych zajęć, takich jak koła zainteresowań czy zajęcia kompensacyjno-korekcyjne finansowane przez władze samorządowe. Niezmiernie trudno jest realizować dodatkowe zadania, jeśli już na wykonanie zadań programowych brakuje sal.

Tymczasem lewobrzeżny Garwolin rozrasta się i przybywa uczniów. Wyrosły już bloki przy ul. Dobrej a w budowie jest osiedle przy ul. Wiejskiej. Przybywa domów na osiedlach: Górki, Działki i Rataja oraz w pobliskich: Zawadach, Lucinie, Sławinach i Sulbinach. Wkrótce wyrosną bloki przy ul. Lubelskiej a domami jednorodzinnymi zabudowana zostanie przestrzeń pomiędzy Koszarami a Działkami oraz Koszarami a Zawadami.W związku z tym uważam, że najlepszym rozwiązaniem nasilającego się problemu brakujących sal lekcyjnych w Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie jest budowa małego nowoczesnego gimnazjum. Pytanie tylko czy nasze miasto stać na budowę nowej szkoły?

Na pytania, jaka i gdzie powinna być ta nowa szkoła, z pewnością będzie wiele odpowiedzi.

Ja proponuję, aby nowe gimnazjum było zaplanowane perspektywicznie, tj. posiadało co najmniej 15 sal lekcyjnych (obecnie w gimnazjum jest 12 oddziałów) i było zlokalizowane w najbliższym otoczeniu dzisiejszej szkoły oraz aby administracyjnie była to część Zespołu Szkół nr 2. Pozwoli to na optymalizację kosztów utrzymania szkoły i wykorzystanie aktualnie rozbudowywanej bazy sportowej (w tym boiska „Orlik”). Ponadto rozwiązanie takie nie będzie dodatkowym obciążeniem dla rodziców dowożących dzieci w różnym wieku do szkoły.

Dobrym miejscem na lokalizację nowego budynku gimnazjum byłaby posesja od wschodu granicząca z terenem Zespołu Szkół nr 2, tj. teren powojskowych „garaży” pomiędzy ulicami Rataja i Dobrą. Przyłączając ten teren do szkoły można uzyskać kompleks szkolny w kształcie prostokąta otoczonego ze wszystkich stron ulicami. Niestety teren ten został przed kilku laty sprzedany prywatnemu inwestorowi. Może już dziś warto spróbować podjąć negocjacje na temat jego odsprzedaży miastu?

Tak czy inaczej dyskusję na temat nowej szkoły czas zacząć, aby zapewnić uczniom lewobrzeżnej części miasta Garwolina godziwe warunki kształcenia.

Krzysztof Mazurek