8 sierpnia 2022r. Imieniny: Cyriaka, Emiliana, Sylwiusza
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
Odtrutka na truciznę mediów - wiedza Maciejewskiego

   Gabriel Maciejewski - jak już pisałem - w swoich błyskotliwych wykładach internetowych, książkowych i filmowych (np. tu) przedstawia hipotezę o centrach rządzących aranżowaniem wielkich wydarzeń historycznych, z wojnami światowymi włącznie. Ponieważ jednak poszczególne elementy jego systemu są rozrzucone w wielu miejscach i nie doprecyzowane do końca w taki sposób by słuchacz/czytelnik mógł sam delektować się kojarzeniem działań światowych super-macherów, to postaram się zwięźle i prosto przedstawić zarys jego teorii, by ułatwić Czytelnikom Czasu Garwolina wejście w jego myśl, teraz, gdy jest czas na wieczorne odsłuchiwanie jego wykładów.

   1. Największe w świecie możliwości zarobkowe daje zorganizowany handel międzynarodowy i działalność przemysłowa na prawach wyłączności, oparte na kontrolowanym dostępie do kluczowych surowców zarządzane przez bogate ośrodki, które nie cofają się przed jakimikolwiek przeciwnościami w dostępie do źródeł pomnażania bogactwa i do dostępu, utrzymania lub wykreowania rynków zbytu. Do powszechnie znanych metod działania należą oszustwo, szantaż, prowokacja, morderstwo, wojna; są też i nieznane metody, nie tylko ukrywane, ale otoczone ochroną propagandy i edukacji zaszczepiających w ludzkich umysłach, że uznanie ich istnienia jest śmiesznością i świadczy o głupocie. Pierwszą dezinformacją wszczepianą ludziom jest szyderstwo wobec spiskowej teorii historii, podczas gdy historia ma wyłącznie spiskowe podłoże, to znaczy oparta jest na planach zawartych w tajemnicy przed przeciwnikami i naiwnymi ludźmi, którzy po sprowokowaniu stają się nieświadomymi wykonawcami cudzych planów. (O tym mówią również filmy dokumentalne Bogusława Wołoszańskiego - nieprawdaż?)

   O innych tajnych metodach za chwilę.

   2. Ośrodki władzy bankowo-przemysłowej są często nadrzędne wobec władców państw i są ponadnarodowe, ale ukryte za parawanem instytucji o pozornie podrzędnym znaczeniu. To one kreują władców, a nie władcy je, to one poświęcają narody swym interesom, a nie odwrotnie. Szczególnie badanym przez Maciejewskiego centrum bankowo-przemysłowym świata jest osiemsetletnie londyńskie City, chociaż wiele miejsca poświęca on również działającemu pod płaszczem szerzenia haseł renesansu centrum Florencji Medyceuszy czy północnoniemieckim bankierom Fuggerom związanym z antypolską dynastią Hohenzollernów, którzy sfinansowali luteranizm. Takie centra posługują się siecią instytucji realizujących ich cele pod płaszczem zwykłych działań gospodarczych, charytatywnych, politycznych, kulturalnych, medycznych (trucicielskich).

    3. Centra o których mowa mają ideologię jednoczącą je w sprawną, zwartą, międzynarodową, sekretną sieć lojalnych wobec siebie suto nagradzanych intelektualistów. Zależnie od epoki są to loże wiedzy tajemnej: bractwa "renesansowe" praktykujące kulty starożytności połączone z narkomanią, homoseksualizmem, czcią demona; szkoły alchemików i czarodziejów; centra uniwersyteckie i wydawnictwa książkowe; loże masońskie; think-thanki poprawności politycznej i światopoglądu "naukowego". Ludzie ci, jako autorytety osiągają nadzwyczajny wpływ na władców i lud (np. wychowawcy polskich królewiczów, profesorowie i ulubieńcy mieszczan Krakowa), umiejąc wbrew interesom oszukiwanych ludzi uzasadniać wyrokami przeznaczenia, przepowiedniami losu, wyrokiem Ducha Dziejów lub nieodwołalnością Postępu działania pożądane przez swych mocodawców.

   4. Jedną z aranżowanych skrycie metod zniewolenia dla siebie całych krajów jest wymyślanie i rozpowszechnianie herezji lub ideologii. Służy to wyrwaniu krajów spod wpływu dotychczasowych elit rycersko-duchownych, i wtłoczenie narodów w systemy życia korzystne dla centrów bankowo-przemysłowych. Herezje i ideologie (waldensów, katarów, hugonotów, oświeceniowców, socjalistów) tłumaczyły konieczność przejścia z systemu feudalnych praw i obowiązków i spod skrzydeł Kościoła rzymskiego pod zarząd lokalnego władyki kredytowanego - na przykład - z Londynu. Komunistyczne, wspólnotowe aspekty herezji i ideologii służą wyrwaniu ludzi z istniejącej hierarchii, i podporządkowanie kierownikom redystrybucji dóbr. (Marks w Anglii był sponsorowany przez burżuazję!). Nowe pojmowanie przykazań służy ograbieniu najpierw możnowładców, a potem zwykłych gospodarzy z własnego majątku i uczynienie ich wszystkich zniewolonymi proletariuszami nowych panów. "Wyzwolenie" kobiet służy zagonieniu ich do produkcji, kosztem wykpionego macierzyństwa.

   5. Ponieważ Kościół katolicki ma mądrą sprawdzoną doktrynę dającą każdemu człowiekowi pojęcia broniące przed zgodą na "boską" wszechwładzę władzy i kompleksów bankiersko-przemysłowych, również przed wszechwładzą tworzenia nowych ideologii, to Kościół jest przez te kompleksy znienawidzony i zwalczany. Przedstawia się go jako wroga ludzi, dla których jest dobroczyńcą.  (Protestancka i rewolucyjna konfiskata dóbr parafialnych i klasztornych miała na celu zniszczenie konkurencyjnych ośrodków przemysłowych, rolniczych, tekstylnych, technologicznych, kas pożyczkowych, a nie obdarowanie ubogich, którzy nie umieją dźwignąć gospodarowania wielkimi dobrami. Maciejewski potwierdza to konkretami!)

   Dlaczego teoria Maciejewskiego jest ważna i dziś?

   Młodzież polska masowo emigruje do Wielkiej Brytanii wzbogacając ją sobą.

   W kraju brak dobrze płatnych posad, bo utrzymywane są sztucznie prawne represje dla przedsiębiorczości, a przede wszystkim niejasne zasady podatku dochodowego, zamiast prostego ryczałtu miesięcznego dla "misiów", to znaczy małych i średnich firm (tak jak to jest w bogatej Szwajcarii).

   Państwo polskie inwestuje w przejadanie bogactwa: obiekty sportowe, drogi dla dystrybucji obcych dóbr, zasiłki, a nie w uwolnienie przedsiębiorców. Przez co urodzone w Polsce dzieci, wykształcone na koszt społeczeństwa polskiego ... wyjadą do Wielkiej Brytanii, bo nie będzie dla nich pracy za - powiedzmy - 5000 zł miesięcznie. A nam za to przywiezie się ... Arabów. Bo komuś to się opłaca i powziął taki plan?

   Wielu polskich polityków to urodzeni Brytyjczycy, wielu - stypendyści brytyjskich szkół, wielu - repatrianci z UK z roku 1990. Polskim ministrem finansów został Vincent "Jacek" Rostowski, wnuk barona Rothschilda z londyńskiego City. Tacy ludzie rządząc świadomie lub nieświadomie mogą służyć przede wszystkim City, a nie Polsce.

   W kontekście teorii Maciejewskiego stan rzeczy w Polsce jawi się jako pompa ssąco-tłocząca młodych Polaków podstępnie zrażonych do swojego kraju i wyjeżdżających do Wielkiej Brytanii. Jeśli to ma być gorzka ale świadomie płacona cena za brytyjskie poparcie dla istnienia państwa polskiego, to zdaje się być za wysoka. Bo i czy daje nam jakieś realne gwarancje?

   Sojusz z Wielką Brytanią w 1939 roku skończył się rozbiorem Polski, zużyciem dla obcych celów polskiej armii, śmiercią na terytorium brytyjskim premiera Sikorskiego, i krokodylimi łzami Brytyjczyków nad wprowadzeniem komunizmu w Polsce.

   Emigranci powinni to wiedzieć.

                                                                                                                   Andrzej Dobrowolski

http://www.czasgarwolina.pl.

"Kiedy ojczyzna jest sumą interesów, a nie dziedziną świątyń i grobów, patriotyzm hańbi."

Mikołaj Gomez Davila

 

http://www.czasgarwolina.pl

Garwoliński rynek zbytu. Portugalsko-brytyjski market Tesco i niemiecki market Kaufland, konkurencyjne wobec rodzimych firm, finansowane ogromnym nakładem przez obce korporacje w fazie walki z miejscowym ładem produkcyjno-handlowym. (Proszę porównać brzydotę tych hangarów z estetyką średniowiecznych rynków, to wiele tłumaczy!).

.http://www.czasgarwolina.pl

W działaniu jest myśl - zdaje się mówić jeden z sensów "Stworzenia zwierząt" wenecjanina Tiepola, potrzebny do rozumienia zdarzeń jawiących się jako przypadkowe.

 

.http://www.czasgarwolina.pl

 W ostatnich pięciuset latach upadek krajów katolickich nie był spontanicznym dziełem losu, ani skutkiem podrzędności umysłowej ich narodów, ale efektem przemyślanych działań spiskowych powalających Francję, Wenecję, Polskę, Saksonię, Hiszpanię, Księstwa Włoskie, Portugalię i Austro-Węgry. Powyżej - "Neptun obdarowujący Wenecję" Tintoretta.

.