4 grudnia 2021r. Imieniny: Barbary, Krystiana, Berny
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
Komsomolski duch w Liceum Staszica

 Władze Liceum Staszica w Warszawie nie pozwoliły katolickiemu publicyście Tomaszowi Terlikowskiemu na wygłoszenie prelekcji o zderzeniu cywilizacji w trakcie rekolekcji katolickich. Decyzję poprzedził internetowy protest grupy uczniów i absolwentów szkoły przeciwko dziennikarzowi prezentującemu linię myśli Jana Pawła II.

 W cytowanych w mediach zarzutach przeciwko Terlikowskiemu pojawiają się wyłącznie epitety obraźliwe w lewicowym systemie rozumowania ("antyfeminizm"), a nie cytaty, które byłyby argumentem przeciwko wysłuchaniu jego myśli, jakim może być brak uznawania logiki, przyczynowo-skutkowego ładu świata, platońskiego władztwa idei nad rzeczywistością, arystotelesowskiej substancjalności rzeczy, czy prezentowanie myśli charakterystycznych dla chorób psychicznych . Wszak sam antyfeminizm nie jest - dla ludzi kultury sokratejskiego sporu o prawdę - pretekstem do wykluczenia z dyskusji, wręcz przeciwnie - w czasach feminizmu żądającego zatarcia różnic między płciami może być ciekawym (prawdziwym lub fałszywym) poglądem na prawdę o człowieku jako istocie płciowej albo z natury, albo z kultury.

 Wykluczenie Terlikowskiego ze swej republiki wolnej myśli kompromituje Liceum Staszica a samego Terlikowskiego czyni walkowerem zwycięzcą sporu o prawdę.

 Przypominamy, że kilka lat temu rzymski uniwersytet Sapienza nie dopuścił do wygłoszenia w nim wykładu papieża Benedykta XVI, co oczywiście świadczy o lewicowym zjełopieniu Sapienzy (założonej siedem wieków temu przez papieży), a nie podłości Benedykta XVI.

                                                                                                             Andrzej Dobrowolski


                                                            
  Oświeceniowa fraza

           "Nie zgadzam się z tym co mówisz, ale oddam życie, abyś miał prawo to powiedzieć."

                                                                      Wolter

.