20 maja 2022r. Imieniny: Bazylego, Bernardyna, Bronimira
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
Eurodokształt

 Unia Europejska sfinansowała program dodatkowych zajęć w naszej Szkole Podstawowej nr 1.

 W klasach IV-VI są to lekcje języków angielskiego, francuskiego, oraz matematyki, przyrody i informatyki zarówno w formie zajęć wyrównawczych dla uczniów z problemami w nauce jak i zajęć fakultatywnych dla uczniów rozszerzających wiedzę szkolną.

 Dla uczniów klasy VII i II gimnazjum - a więc trzynasto- i czternastolatków - są to zajęcia z języka angielskiego i francuskiego oraz z chemii, fizyki, biologii, geografii, matematyki, informatyki. (Dodajmy - od lat szkoła prowadzi klasy sportowe z tygodniowym dziesięciogodzinnym planem wf.)

 Dobrze, że najstarsza szkoła Miasta korzysta z dodatkowych możliwości pracy z uczniami. Zwracam jednak uwagę Pań i Panów, że program UE dla Jedynki wspiera przedmioty przyrodnicze i językowe, a nie filozoficzne - metafizyczne - humanistyczne, które przecież są nadrzędne wobec przyrodoznawstwa i nim rządzą (logika i metafizyka substancji rządzą chemią, a nie odwrotnie).

 Wiedzą, która uczy o sensie w świecie, o rozeznaniu tego co istnieje prawdziwie, a co jest iluzją - również w nas samych - jest metafizyka i etyka (które są zawarte w programie religii); historia daje człowiekowi świadomość zależności ekonomicznych, społecznych i politycznych i możność samodzielnej oceny tych zjawisk; a literatura polska i światowa poznawana na lekcjach języka polskiego - jakich egzystencjalnych wartości doświadczali ludzie różnych stron świata i różnych epok.

 Dlaczego dany nam program UE nie dofinansowuje lekcji religii, filozofii, logiki, podstaw prawa rzymskiego, języka polskiego, historii, (nie wspominając o językach klasycznych - grece i łacinie - które sprawiały, że uczeń nie musiał samo-poznania zaczynać samodzielnie od poziomu trawy)? Najwyraźniej jego autorom potrzebni są ludzie bezrefleksyjni, nieświadomi głębi istnienia, za to sprawni technicznie i językowo. Takich im potrzeba, do roboty i konsumpcji. Bezbronnych intelektualnie wobec sterujących masami mediów ("Mnie tam nikt nie zaimponuje, ja wszystko śledzę w telewizji").

 Czuwajmy nad edukacją przedmiotów humanistycznych naszych dzieci, żebyśmy nie wyhodowali zadowolonych z siebie techników-półinteligentów.

 Ważne jest, by były pracowite, ale żeby nie pracowały ciężko przeciw sobie samym oszukane pozorami zasuflowanych im "dóbr", muszą odkryć kim są i co jest czym. Tylko wtedy będą panami samych siebie, proszę Pań i Panów.

                                                                                                           Andrzej Dobrowolski

 

Pięć warunków sakramentu pokuty z lekcji religii uczy krótko i zwięźle na czym polega naprawa popsutej relacji między wolnymi osobami.

 

Pięć warunków sakramentu pokuty

.

1. Rachunek sumienia

2.Żal za grzechy

3. Mocne postanowienie poprawy

4. Szczera spowiedź

5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

 

"Trzej wrogowie człowieka to: diabeł, państwo i technika."

Mikołaj Gomez Davila

.