27 listopada 2022r. Imieniny: Waleriana, Wirgiliusza, Ody
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
Wykład Magdaleny Ziętek Wielomskiej - link

Polecamy państwu wykład Magdaleny Ziętek Wielomskiej o smutnej sprzeczności interesu narodowego i państwowego.

Prelegentka opowiada o tym, że z punktu widzenia budowy jakości narodu i pokojowej egzystencji byłoby najlepiej, gdyby miał kilkaset tysięcy wolnych przedsiębiorców będących odpowiedzialnymi obywatelami zdolnymi do przeciwstawienia się złym pomysłom władzy.

Z punktu widzenia interesu państwa, ze względu na zorganizowanie się konkurencyjnych państw sąsiednich w zcentralizowane zjednoczenia przemysłowe, państwo zdecentralizowane powinno również podjąć taką organizację, by się przed sąsiadami obronić.

Link to wykładu - https://konserwatyzm.pl/zietek-wielomska-dekoncentracja-kapitalu-jako-ekonomiczny-warunek-pokoju/

                                                                                                                          A. Dobrowolski

 

"Solidarność wam się marzy,

związek wolnych gospodarzy?"

Jan Pietrzak, 1980

  

.