16 października 2021r. Imieniny: Gawła, Florentyny, Grzegorza
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
Kandydatki do burmistrzowania: Iwona Kurowska i Marzena Świeczak

 Burmistrz Tadeusz Mikulski nie będzie ubiegał się o reelekcję.

 W Garwolinie nastąpi zmiana osoby przenoszącej swoje myślenia o życiu na życie Miasta. Niezależnie od tego, kto będzie burmistrzem, i z jakiego ugrupowania będzie się wywodził, będzie miał prawo nowego otwarcia na ludzi, nowego stylu postępowania.

 W nadchodzących wyborach na urząd burmistrza Garwolina wystartują prawdopodobnie panie: Marzena Świeczak, popierana przez obecnego burmistrza Miasta, i Iwona Kurowska - popierana przez PiS.

 Kandydatury te jawią się mieszkańcom jako opcje kontynuacji polityki albo jakiejś jej zmiany.

 W demokracji przeciwnikami są kandydaci o podobnych poglądach, z podobnych środowisk. Dlatego jeśli w wyborach wystartuje drugi kandydat z PiS to odbierze część głosów Iwonie Kurowskiej, a jeśli wystartuje inna lewicowa współpracowniczka burmistrza Miasta - to odbierze głosy Marzenie Świeczak. Gra wyborcza będzie ciekawa.

 Wybrany w tym roku burmistrz będzie miał przed sobą co najwyżej dziesięcioletnią perspektywę rządów.

 Przełożonym burmistrza będzie miejska rada wybierana okręgach małych dzielnic naszego Miasta, przez co radni zazwyczaj patrzą na sprawy miejskie z perspektywy swych dzielnic, a nie Miasta jako całości. Tak będzie nadal.

 Władze miejskie działają pod kontrolą instytucji, których zadaniem jest pilnować przestrzegania prawa i gospodarności zarządu, ale które działają źle. Tak będzie nadal.

 Także wyborcy Garwolina pozostaną "wartością stałą" sytuacji w Mieście. Kwestie obniżki podatków zwracającej ludziom siłę do decydowania o sobie, walki z deficytem budżetowym Miasta obciążającym nasze dzieci,  wyhamowania populizmu kolejnych inwestycji sportowych, planowania przestrzennego i współpracy z sąsiednimi gminami (np. nowy cmentarz; kompatybilne sąsiednie osiedla w bliskości stacji kolejowej (co za szansa!); nowe parkingi, drogi i chodniki integrujące Miasto z okolicami i rozładowujące nowe korki; poprawa jakości zieleniaka i targowiska) nie będą realnie zajmować "obywateli", bo znajdują się poza horyzontem ich postrzegania spraw. O wyborze burmistrza, poza decyzją "grup wsparcia", zadecyduje ludzka sympatia i współ-identyfikacja z kandydatem.

                                                                                                                 Andrzej Dobrowolski

P.S. Kurier Gawroliński potwierdził wolę kandydowania na burmistrza Pani Urszuli Zadrożnej - Przewodniczącej Rady Powiatu Garwolińskiego ze Wspólnoty Powiatowej. (14.05.2018)

 

.

.