20 maja 2022r. Imieniny: Bazylego, Bernardyna, Bronimira
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
Monopol śmieciarski doprowadził do drożyzny.

 Tematem gorących rozmów mieszkańców grodu nad Wilgą stały się nowe stawki podatku miejskiego na wywóz śmieci komunalnych.

 Jeden z moich rozmówców skarżył się, że o ile kilka lat temu za wywóz śmieci w systemie wolnorynkowego wyboru firmy odbierającej odpady płacił za obsługę swej rodziny 20 złotych miesięcznie, o tyle w nowym systemie koncesjonowanego monopolu zapłaci 200 zł.

 Zwracam uwagę młodzieży, że system monopolu z koncesją miejską jest zaprzeczeniem kapitalizmu rozumianego jako system wolnorynkowej konkurencji między prywatnymi firmami. To, że wykonawcą dzisiejszej monopolistycznej obsługi mieszkańców jest firma prywatna nie znaczy, że system w jakim znaleźliśmy się nie jest socjalistyczny. Jest!

 Firmy prywatne - od Rockefellera i Morgana z Nowej Herezji po Arbuziaka i Barbuziaka z Małej Woli - które przebiły się w walce o monopolistyczną obsługę zamówień publicznych, mogą być wręcz zwolennikami takiego systemu "kapitalizmu" koncesjonowanego, który ograniczył ich konkurencję i  i n d y w i d u a l n ą  oszczędność klientów. (Demoralizacja przez system opłaty per capita! Persony oszczędnie gospodarujące odpadami - płacą za indywidua cyniczne lub bezmyślne, a także za niezameldowane.)

 Zjawisko symbiozy między socjalistami a bankami i firmami obsługującymi socjalistyczne projekty lewicy (w imię np. "ekologii") prowadzi do poparcia finansowego lewicy przez "czerwoną burżuazję". Wśród polskich partii politycznych tylko Konfederacja wskazuje na to zło.

                                                                                                                 Andrzej Dobrowolski

.