8 sierpnia 2022r. Imieniny: Cyriaka, Emiliana, Sylwiusza
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
Propozycja radnych dla burmistrza - z prac nad budżetem '2010

           Po podsumowaniu przez skarbnika Garwolina roku budżetowego 2008 okazało się, że w skarbonce miejskiej pozostało 2 miliony złotych nadwyżki budżetowej.

          Pieniądze te zostały użyte w bieżącym roku do opłacenia wydatków miejskich, które pierwotnie miały być poczynione na kredyt. 

          Dlatego Miasto zachowało większą zdolność kredytową, niż przewidywano w dniu uchwalenia tegorocznego budżetu.

          Z tej racji Rada Miasta zwróciła się z propozycją do Burmistrza, by ten zgodził się zwiększyć deficyt przyszłorocznego budżetu miejskiego (tylko burmistrz, a nie rada, ma do tego prawo).

          Jeśli burmistrz zgodzi się na nią, w przyszłym roku zostanie zrealizowanych kilka elementarnych potrzeb. Oto treść pisma.

                                                                      Propozycja Budżetowa

 Panie Burmistrzu! 

Zwracam się do Pana z propozycją akceptacji przez Pana pomysłu wprowadzenia przez Pana autopoprawki do projektu budżetu miejskiego Garwolina na 2010 rok.  

Miałaby ona polegać na zwiększeniu deficytu Miasta o około 2 miliony złotych (tyle co wysokość nadwyżki budżetowej roku 2008), i realizacji niezbędnych zadań inwestycyjnych: 

-Rozpoczęciu budowy dużego parkingu na Zarzeczu, za Pomnikiem Rozstrzelanych (550 tys. zł) w roku 2010, i kontynuacji w latach następnych. Miałaby ona na celu zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego w Centrum Miasta.

- Budowie ulicy Rataja (400 tys. zł) i kontynuacji w roku następnym. Byłaby to jedyna duża ulica wybudowana w roku 2010.

- Rozpoczęciu budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 5  (500 tys. zł) i kontynuacji w latach następnych. Jej rozpoczęcie wydaje się konsekwencją oddalenia się możliwości budowy basenu w roku 2010 (odrzucenie przez RPO wniosku o dofinansowanie jego budowy).

- Projekcie nowego skrzydła Zespołu Szkół nr 2 (150 tys. zł) i projekcie budowy nowego skrzydła Przedszkola nr 2 (150 tys. zł).

- Wykupie gruntu pod poszerzenie ulicy Garwolińskiej (150 tys. zł)

- Dokończeniu budowy parku przy nowej parafii  (70 tys. zł)

- Budowie parkingu przy ulicy Kościuszki  (50 tys. zł), i budowie chodnika przy ul. II Armii WP (300 m2) (40 tys. zł)

Akceptacja tego wniosku ułatwiłaby prace nad budżetem, i podjęcie naprawdę niezbędnych inwestycji. Jesteśmy otwarci na Pańskie sugestie szczegółowych zmian.

                                                                                                                                 Andrzej Dobrowolski 

http://www.czasgarwolina.pl


Na zdjęciu - ulica Kościuszki, gdzie na chodniku o dużym natężeniu ruchu pieszego kierowcy przymuszeni sytuacją parkują swe auta.

Budowa parkingów między dworcem PKS a stadionem, oraz za Pomnikiem Rozstrzelanych na Zarzeczu dałaby docelowo około 300 miejsc parkingowych i "odkorkowałaby" centrum Miasta. 
 

Andrzej Dobrowolski