22 stycznia 2022r. Imieniny: Anastazego, Wincentego, Gaudentego
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
Zablokowana podwyżka

     Z końcem stycznia bieżącego roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Garwolinie (PWiK) przygotowało nowe taryfy cenowe  na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.  

     Zgodnie z zamierzeniami PWiK powinny one wejść w życie 11 kwietnia i obowiązywać przez 1 rok. W prowadzenie nowych taryf następuje - formalnie rzecz biorąc - poprzez ich zatwierdzenie przez Radę Miasta, która ma na to 45 dni od dnia złożenia wniosku przez przedsiębiorstwo. Jeśli w tym czasie radni nie zajmą stanowiska w sprawie lub odrzucą nowe taryfy to wchodzą one w życie z mocy ustawy automatycznie po 70 dniach od dnia złożenia wniosku – tak skonstruowane są przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

     Rada Miasta ma jeszcze inną możliwość. Jeśli wykaże, że przedsiębiorstwo przygotowało nowe taryfy z naruszeniem przepisów prawa to wówczas może podjąć uchwałę o odmowie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. W dniu 13 marca bieżącego roku taką właśnie uchwałę jednomyślnie podjęła Rada Miasta. Odmowa zatwierdzenia nowych taryf została przez radnych uzasadniona ustaleniem w nieprawidłowy sposób tzw. niezbędnych przychodów PWiK-u.

        Radni zarzucili przedsiębiorstwu m.in. że ustaliło marżę zysku na poziomie, który przy planowanym podziale tego zysku pozwoli aż 42 % z niego, tj. 340 tys. zł przeznaczyć na wypłatę nagród z zysku za rok 2009. Wg radnych takie ujęcie marży zysku nie mieści się w ramach niezbędnych przychodów, które powinny być tak ustalone aby pokrywać koszty niezbędne do wykonywania zadań przedsiębiorstwa wynikających z przepisów prawa. Jednocześnie marża zysku w ramach niezbędnych przychodów powinna być ustalona w sposób zapewniający ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat. A więc wkalkulowanie w marżę zysku wypłaty nagród dla pracowników nie można traktować w kategorii niezbędnych przychodów. Ponadto takie sztuczne generowanie zysku stoi w sprzeczności z jasno określoną w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków naczelną zasadą, zgodnie z którą marża zysku powinna być ustalona przy zapewnieniu ochrony interesów odbiorców przed nieuzasadnionym wzrostem cen.

     Należy więc wnioskować, że aż tak wysoką podwyżkę zaplanowano po to, aby móc wypłacić pracownikom nagrodę z zysku za rok 2009. Na marginesie należy zaznaczyć, że wypłaty nagrody z zysku pracownicy PWiK-u nie otrzymają za rok 2008, w którym przedsiębiorstwo poniosło na swej działalności stratę w wysokości ok. 650 tys. zł.

     Teraz w sprawie będzie musiał zająć stanowisko wojewoda mazowiecki. Jeśli uzna, że Rada Miasta w sposób nieuzasadniony odmówiła zatwierdzenia taryf, wówczas wejdą one w życie po upływie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia wojewody do PWiK-u (koniec kwietnia). W przeciwnym wypadku PWiK będzie musiał przygotować nowe taryfy uwzględniające postawione przez radnych zarzuty naruszenia prawa.

Dotychczasowe taryfy:

Cena 1 m3  wody       odbiorcy indywidualni                  odbiorcy przemysłowi

                               2,49 + 7% VAT = 2,67 zł             2,99 + 7% VAT = 3,20 zł

Cena 1 m3 ścieków    odbiorcy indywidualni                odbiorcy przemysłowi

                               4,09 = 7% VAT = 4,38 zł           4,81 + 7% VAT = 5,15 zł

Wnioskowane (NOWE) taryfy:

Cena 1 m3  wody       odbiorcy indywidualni                odbiorcy przemysłowi

2,68 + 7% VAT = 2,87 zł (wzrost o 7,5 %)         3,23 + 7% VAT = 3,46 zł (wzrost o 8,2%)

Cena 1 m3 ścieków    odbiorcy indywidualni               odbiorcy przemysłowi

5,05 = 7% VAT = 5,40 zł (wzrost o 23,3 %)    5,89 + 7% VAT = 6,30 zł  (wzrost o 22,4%)
 

Autor to wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta.
http://www.czasgarwolina.pl
Tomasz Dobrowolski