4 grudnia 2021r. Imieniny: Barbary, Krystiana, Berny
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
Zmiana Przewodniczącego Rady Miasta Garwolina

            5 stycznia złożyłem na ręce radnych miejskich Garwolina rezygnację ze stanowiska przewodniczącego miejskiej rady.

           Decyzję tę podjąłem ze względów osobistych, utrudniającymi mi dalszą służbę na tym stanowisku. Dymisja nie ma więc za powód sporów na terenie samej rady – w garwolińskiej radzie nie ma głębokich podziałów politycznych.

          Chciałbym, aby moje stanowisko objął teraz Michał Rękawek, kolega ze Stowarzyszenia dla Garwolina, naszego ugrupowania dysponującego poparciem większości radnych. Jego osoba gwarantowałaby płynną kontynuację tego, co dobre w pracy rady, i poprawę tego, co wymaga poprawy.

           Michał Rękawek przez trzy lata aktywnej pracy radnego nabrał doświadczenia w praktyce samorządowej.

           Ponieważ zawodowo jest prawnikiem czynnie stosującym wiedzę prawniczą z zakresu gospodarowania finansami, interesując się sprawami Miasta osiągnął „stopień wtajemniczenia” znajomości kwestii miejskich pozwalający prowadzić swobodny dialog ze skarbnikiem i prawnikiem miejskim.

            Jako pracownik fabryki Avon ma doświadczenie pracy w dużym zespole pracowniczym.

            Ma konieczną umiejętność bycia konstruktywnie krytycznym wobec Burmistrza Miasta.

           Spokój jego charakteru i młodość – 38 lat - pozwalają wierzyć, że będzie dobrym Przewodniczącym.

           Chociaż zmiana na stanowisku przewodniczącego rady nie oznacza zmiany polityki rady, pozwolę sobie na małe podsumowanie.

           Przez trzy lata stworzyliśmy wspólnie z wszystkimi radnymi lepszy od zastanego styl pracy: dyskusja nad problematyką miejską wewnątrz naszej rady miała prawie zawsze charakter pozytywny i merytoryczny, i służyła realnemu rozwiązywaniu problemów, umieliśmy także być krytycznym recenzentem złych działań lub pomysłów działań Burmistrza Miasta.

          Pieniądze miejskie na inwestycje kierowaliśmy według kryterium celowości, bez tendencyjnego trendu wspierania „swoich” okręgów wyborczych, zaś opóźnienia realizacji wielu dzieł miejskich nie wynikają z naszej winy.

           Odpowiedzialnością za pracę rady podzieliliśmy się tak, by stanowiska w radzie piastowane były przez radnych, bez względu na przynależność do stowarzyszeń, przy objęciu stanowisk przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady przez członków Stowarzyszenia dla Garwolina odpowiedzialnego – jako większość – za całokształt decyzji rady.

            Problemy jakie postawiło przed nami życie rozwiązaliśmy honorowo; jeden z naszych kolegów odszedł z rady po popełnieniu błędu i zastąpił go wybrany przez wyborców następca; drugi zaś, nie widząc możliwości dobrej współpracy z urzędnikami magistratu, ustąpił z funkcji przewodniczącego komisji, oddając ją koleżance z komisji.

            Serdecznie dziękuję wszystkim radnym za sumienny udział w pracy rady. Szczególne podziękowania winien jestem Krzysztofowi Wielgoszowi, który wniósł wiele pracy do najważniejszych uchwał – uchwał budżetowych; Markowi Jonczakowi, który przeciwstawiał się bezwładowi realizacji niektórych zadań rady; Michałowi Rękawkowi, który wziął na siebie zadanie analizy prawnej i finansowej zagadnień miejskich.

            Radni Sławomir Michalik, Andrzej Ostolski i Krzysztof Mianowski wnieśli wiele trudu i serca dla urzeczywistnienia wybranych kwestii miejskich.

            Przed nami rok 2010. Zapewne będzie skromny ze względu na kryzys, ale może być bardzo sensowny,  jeśli w pracy rady poświęcimy go podjęciu mądrych decyzji planistycznych i strategicznych. Nie zdołamy jednak zrobić nic dobrego bez wypełnienia przez burmistrza prac koniecznych dla naszej pracy.

Andrzej Dobrowolski