22 stycznia 2022r. Imieniny: Anastazego, Wincentego, Gaudentego
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
M.R. - Budżet miejski Garwolina na 2010 uchwalony

 

http://www.czasgarwolina.plNa sesji w dniu 25.01.2010 roku Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2010. Dochody budżetu ustalono na kwotę 38 897 450 zł, zaś wydatki na kwotę 38 718 057 zł. Zaplanowane dochody budżetu są wyższe od zaplanowanych wydatków o kwotę 179 393 zł. Powstała w ten sposób nadwyżka w całości została przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Na inwestycje przeznaczono kwotę 3 189 780 zł.

          W związku z tym, że burmistrz miasta pan Tadeusz Mikulski w trakcie wcześniejszych prac komisji budżetu i rozwoju gospodarczego nie wyraził zgody na stworzenie deficytu budżetowego,  radni  chcąc zrealizować przynajmniej niektóre z postulowanych przez mieszkańców inwestycji zdecydowali się na zwiększenie dochodów ze sprzedaży nieruchomości podwyższając zaplanowane przez burmistrza w kwocie 1 740 000 zł dochody z tego tytułu o kwotę 321 230 zł.

          W przedstawionym przez burmistrza projekcie budżetu dokonano ponadto zwiększenia dochodów z innych tytułów o kwotę 29 978 zł oraz dokonano oszczędności i przesunięć na wydatkach na łączną kwotę 258 300 zł. Uzyskane w ten sposób kwoty w łącznej wysokości 609 508 zł postanowiono przesunąć na dodatkowe, nie zaplanowane przez burmistrza do realizacji w roku 2010 inwestycje, tj. :

1.     Zwiększenie o 100 000 zł do wysokości 200 000 zł w roku 2010 wydatków na zadanie: projekt i budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 5 (wieloletni program inwestycyjny bez zmian),

2.     Przeznaczenie w roku bieżącym na projekt i budowę ulicy Rataja kwoty 400 000 zł (wieloletni program inwestycyjny bez zmian),

3.     Przeznaczenie w roku bieżącym na projekt i budowę Przedszkola nr 2 kwoty 100 000 zł oraz na lata 2011 i 2012 po 1 200 000 zł w każdym z tych lat,

4.     Przeznaczono na wykonanie w roku 2010 parku spacerowo-krajobrazowego przy ulicy II Armii WP kwotę 9 508 zł oraz na rok 2011 kwotę 65 000 zł.

          Ponadto przeniesiono z remontów do inwestycji budowę ulicy Krótkiej w kwocie 170 000 zł.

          Na wniosek grupy radnych zgłoszony przez radnego Marka Jonczaka postanowiono utworzyć w budżecie na rok 2010 nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „ Budowa budynku sportowego zaplecza sanitarno-szatniowego” na terenach Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie oraz przeznaczyć na jego finansowanie w tym roku kwotę 75 000 zł oraz na lata 2011 i 2012 odpowiedni o 500 000 i 650 000 zł. Kwota 75 000 zł na to zadanie została wygospodarowana poprzez zmniejszenie kwot wcześniej wnioskowanych na następujące inwestycje:

1.     Zmniejszenie w roku 2010 kwoty przeznaczonej na projekt i budowę hali sportowej przy Zespole Szkół nr 5 z 200 000 zł do kwoty 190 000 zł,

2.     Zmniejszenie w roku bieżącym kwoty na projekt i budowę ulicy Rataja z 400 000 zł do kwoty 375 000 zł,

3.     Zmniejszenie w roku bieżącym kwoty na projekt i budowę Przedszkola nr 2 ze 100 000 zł do kwoty 80 000 zł,

4.     Zmniejszenie zaplanowanej na rok 2010 kwoty 170 000 zł do kwoty 150 000 zł na budowę ulicy Krótkiej.

          Dodatkowo na wniosek Skarbnika Miasta do budżetu wprowadzono środki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 86 230 zł.

          Ostatnią zaproponowaną poprawką było rozdzielenie zadania wieloletniego pod nazwą: Wykonanie parku spacerowo-krajobrazowego wraz z zatoką parkingową przy ulicy II Armii WP na dwa zadania:

1.     Wykonanie parku spacerowo-krajobrazowego: kwota 9 508 zł na rok 2010 oraz 65 000 zł na rok 2011,

2.     Wykonanie zatoki parkingowej po stronie południowej ulicy II Armii WP: rozpoczęcie inwestycji w roku 2011 - kwota 270 000 zł.

          Wszystkie zaproponowane poprawki zostały przyjęte przez radnych jednogłośnie, podobnie jak cała uchwała budżetowa. Za uchwaleniem tak ustalonego budżetu miasta na rok 2010 głosowało 14 radnych. W posiedzeniu z ważnych powodów służbowych nie uczestniczył Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Krzysztof Wielgosz.

          Wykonanie budżetu miasta należy do obowiązków burmistrza miasta.  Ponadto wszystkie zmiany w budżecie w ciągu roku mogą być dokonywane przez radę miasta wyłącznie na wniosek burmistrza.

W drugim tekście opublikujemy całkowite zestawienie inwestycji 2010.

Michał Rękawek