4 grudnia 2021r. Imieniny: Barbary, Krystiana, Berny
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
M.R. - Inwestycje planowane na lata 2010-2012

Inwestycje na lata 2010-12 przedstawiają się następująco:  (kolory oznaczają odpowiednio rok 2010 r., 2011 r., 2012 r.)

 

-Zintegrowane bazy wiedzy o Mazowszu (Projekt BW) – udział w projekcie województwa mazowieckiego - 16 392 zł, 0, 0.

 

- Budowa dróg na osiedlu „Budzeń” wraz z odwodnieniem (budowa ulicy Zacisze) 410 000 zł, 500 000 zł, 500 000 zł.

 

- Projekt i budowa ulic Konarskiego, Kołłątaja i Bocznej - 15 000 zł, 300 000 zł, 400 000 zł.

 

- Projekt i budowa ulicy Macieja Rataja - 375 000 zł, 400 000 zł, 400 000 zł.

 

- Budowa ulicy Krótkiej  - 150 000 zł, 0, 0.

 

- Dofinansowanie budowy ulicy Narutowicza - 600 000 zł, 0, 0.

 

- Rozwój elektronicznej administracji (Projekt EA) – udział w projekcie województwa mazowieckiego - 6 930 zł, 0, 0.

 

- Projekt i budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 5 - 190 000 zł, 2 500 000 zł, 2 500 000 zł.

 

- Wykonanie elewacji i ocieplenia  budynku Przedszkola nr  1 - 30 600 zł, 0, 0.

 

- Projekt i budowa Przedszkola nr 2 - 80 000 zł, 1 200 000 zł, 1 200 000 zł.

 

- Radosna szkoła – szkolne place zabaw 346 350 zł, 0, 0.

 

- Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi krajowej 76 – ulica Sienkiewicza, Stacyjna z ulicą Jana Pawła II i Cmentarną wraz z kolektorem deszczowym E1 oraz niezbędną infrastrukturą techniczną - 150 000 zł, 1 600 000 zł, 2 000 000 zł.

 

- Budowa zbiornika retencyjnego  (wraz z dokumentacją) i wykup gruntów 350 000 zł, 1 100 000 zł, 1 000 000 zł.

 

- Budowa krytej pływalni typu wielozadaniowego z parkingiem 300 000 zł, 2 200 000 zł, 1 200 000 zł.

 

- Wykonanie parku spacerowo-krajobrazowego przy ulicy II Armii WP 9 508 zł, 65 000 zł, 0.

 

- Rozbudowa obiektów sportowych 85 000 zł, 0, 0.

 

- Budowa budynku sportowego zaplecza sanitarno-szatniowego” na terenach Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie 75 000 zł, 500 000 zł, 650 000 zł.

 

- Projekt i budowa ulicy Beethovena 0, 610 000 zł, 610 000 zł.

 

- Projekt i wykonanie modernizacji wału przeciwpowodziowego wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Kościuszki do ulicy Andersa - 0, 600 000 zł, 600 000 zł.

 

- Wykonanie zatoki parkingowej po stronie południowej ulicy II Armii WP – 0, 270 000 zł, 0.

 

Razem:       3 189 780 zł, 11 845 000 zł, 11 060 000 zł.

Inwestycje, których finansowanie uwzględnione jest tylko w części w roku bieżącym, ale z zapisem dopełnienia finansowania w przyszłych latach, burmistrz może rozpocząć już w tym roku. - przypis Andrzeja Dobrowolskiego

Zestawienie sporządził Michał Rękawek