29 listopada 2021r. Imieniny: Błażeja, Saturnina, Fryderyka
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
Tak decyduje burmistrz

Burmistrz Tadeusz Mikulski polecił wybudowanie małej drogi serwisowej na osiedlu II Armii Wojska Polskiego, po drugiej stronie ulicy, przy której leży Zespół Szkół Zawodowych. Jej budowa stała się powodem niezadowolenia mieszkańców i negatywnej oceny radnych Stowarzyszenia dla Garwolina. Ale zacznijmy od początku.

Podczas uchwalania budżetu miejskiego 2009 radni zadecydowali, by w pozycji "remonty" umieścić kwotę 50 000.- zł na remont drogi serwisowej, równoległej do II Armii WP (leżącej bezpośrednio pod domami odsuniętymi o około 50 metrów od głównej ulicy, ale istniejącej tylko w części zachodniej, bliższej Woli Rębkowskiej). Remont miał objąć szczególnie zniszczony odcinek tej drogi i zjazd na nią z głównej ulicy. Ta kwota była kwotą zalecaną przez pracowników magistratu, bo remont miał być solidny.

http://www.czasgarwolina.plTen zachodni fragment drogi serwisowej chcieli remontować (solidnie) radni. Czerwona kostka - wjazd na prywatną posesję, na górze zdjęcia widoczny zjazd z ul.II Armii WP. A wschodnia część, leżąca na przedłużeniu tej drogi nie była brukowana i wyglądała tak, jak np. na zdjęciu poniżej.

W lecie zostałem zaalarmowany przez mieszkańców domów przy ul. II Armii WP którzy żyli w części dzielnicy gdzie droga serwisowa nie istniała (część bliższa nowemu kościołowi), że ku ich zdumieniu pod domami rozpoczynana jest na polecenie burmistrza budowa drogi serwisowej. Mieszkańcy nie chcieli jej, bo miała zniszczyć trawniki i zieleń stworzone lata temu przez samych mieszkańców, bo i tak nie poprawiłaby komunikacji w tym rejonie, i zapewne pogorszyłaby kwestię odwodnienia ich domów. 20 lat temu, po wprowadzeniu się do swych domów pierwszym problemem rozwiązanym sąsiedzkim sposobem było bowiem przeciwstawienie się spływaniu wód z ulicy II Armii WP do ich domów (usypanie garbu przeciw spływającym wodom). Ponieważ kolejny, nowy odcinek drogi serwisowej nie miał mieć odwodnienia, mieszkańcy bali się powrotu problemu z przeszłości.

http://www.czasgarwolina.plTak wyglądało sąsiedztwo domów przy wschodniej części ul. II Armii WP. Mieszkańcy dojeżdżali do domów sięgaczami od głównej ulicy, między którymi dominowała zieleń.
Radni odwiedzili miejsce konfliktu, i stwierdzili że: budowa nowego odcinka nie jest realizacją zapisu budżetowego (bo on miał poprawiać istniejąca drogę), i nie jest sensownie uzasadniona. Mieszkańcy zaś poinformowanli, że tej drogi nie chcą.

Jakiś czas potem wyremontowano małym kosztem miejsce wskazane podczas dyskusji budżetowych przeze mnie. Oto jak to zrobiono.

http://www.czasgarwolina.plZdjęcie wyremontowanego odcinka ukazuje słaby poziom wykonanej pracy.


Po wykonaniu tego "remontu" firma budowlana znów ruszyła do budowy nowego odcinka drogi serwisowej! Oczywiście na polecenie burmistrza.

http://www.czasgarwolina.plJeszcze jedno ujęcie miejsca konfliktu. Mieszkańcy parkują samochody czołem do swych posesji. Wybudowanie drogi, na której oczywiście będą parkować "bokiem" - nie poprawi więc sytuacji komunikacyjnej..W piątek 29 października po zmroku ekipa budowlana przetarła szlak dla budowanego odcinka. Oczywiście na polecenie burmistrza.

http://www.czasgarwolina.plW innych zakątkach miasta mieszkańcy z utęsknieniem czekają na drogi pod swymi domami, których miasto nie wykonuje ze względu na brak pieniędzy, a tu wręcz przeciwnie ...
Mieszkańcy zareagowali na ten akt pismem do starosty, jako włodarza nadzoru budowlanego.

"Szanowny Panie Starosto

W związku z rozpoczęciem przez burmistrza miasta Garwolin nie zaplanowanej w budżecie miasta na rok 2009 inwestycji, tj. budowy kolejnego odcinka drogi serwisowej, położonej równolegle do ulicy II Armii Wojska Polskiego proszę o zbadanie przez podległe Panu służby Powiatowego Nadzoru Budowlanego zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w konsekwencji legalności prowadzenia wspomnianej na wstępie inwestycji. 

Niniejszy wniosek wynika z tego, że w budżecie miasta Garwolin na rok 2009 nie ma pozycji pod nazwą: Budowa drogi serwisowej równoległej do ulicy II Armii Wojska Polskiego, a jedynie istnieje zapis w części opisowej budżetu na stronie 11 stwierdzający, że w dziale 600, rozdziale 60016 budżetu, jednym z zadań remontowych w § 4270 jest: „remont ulicy II Armii Wojska Polskiego”, który już został wykonany latem bieżącego roku na istniejącym odcinku wspomnianej drogi serwisowej, położonym na zachód od miejsca rozpoczętej inwestycji. Zaznaczamy, że w miejscu prowadzenia tej inwestycji nie istnieje obecnie żadna droga, która mieściłaby się w zakresie opisanego w budżecie miasta remontu."

Ja zaś jako radny miejski skierowałem pismo do Regionalnej Izby Obrachunkowej nadzorującej finanse samorządów.

"WNIOSEK 

W związku z rozpoczęciem przez burmistrza miasta Garwolin nie zaplanowanej w budżecie miasta na rok 2009 inwestycji, tj. budowy kolejnego odcinka drogi serwisowej, położonej równolegle do ulicy II Armii Wojska Polskiego uprzejmie proszę o zbadanie przez Regionalną Izbę Obrachunkową zgodności  prowadzenia wspomnianej na wstępie inwestycji z zapisami budżetu miasta Garwolin na rok 2009.  

UZASADNIENIE 

W budżecie miasta Garwolin na rok 2009 nie ma pozycji pod nazwą: Budowa drogi serwisowej równoległej do ulicy II Armii Wojska Polskiego, a jedynie istnieje zapis w części opisowej budżetu na stronie 11 stwierdzający, że w dziale 600, rozdziale 60016 budżetu, jednym z zadań remontowych w § 4270 jest: „remont ulicy II Armii Wojska Polskiego”. Remont ten został już wykonany latem bieżącego roku na istniejącym odcinku wspomnianej drogi serwisowej, położonym na zachód od miejsca rozpoczętej inwestycji. Przeznaczona na remont kwota 50 tys. zł okazała się być wyższą od kwoty potrzebnej dla realizacji wspomnianego zadania. Dlatego też miała zostać przesunięta na inne zadania remontowe. Tak się jednak nie stało. W chwili obecnej za pozostałą po wykonanym remoncie kwotę rozpoczęto realizacji opisanej na wstępie inwestycji, dla prowadzenia której brak jest jakiegokolwiek upoważnienia w budżecie miasta Garwolin na rok 2009.  Zaznaczam, że w miejscu prowadzenia tej inwestycji nie istnieje obecnie żadna droga, która mieściłaby się w zakresie opisanego w budżecie miasta remontu.

Mając powyższe na uwadze wnoszę jak na wstępie. Krzysztof Mianowski"

Czy służby, do których zwróciliśmy się będą miały podstawy prawne, by zatrzymać samodzielne działania burmistrza, nie wypływające z uchwał rady? Zobaczymy.

Czy ta sprawa ważna jest dla miasta? Tak. Bo jeśli samodzielne poczynania burmistrza dozwolone są pod domami na II Armii WP, to jutro będą dozwolone pod każdym innym domem w Garwolinie.
Krzysztof Mianowski