20 maja 2022r. Imieniny: Bazylego, Bernardyna, Bronimira
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
Czy miasto Garwolin jest zadłużone?
     Na to pytanie należy odpowiedzieć twierdząco. Na koniec roku 2006, tj. w momencie rozpoczęcia obecnej kadencji Rady Miasta dług całkowity miasta wynosił  7 121 701 zł (ponad siedem milionów złotych), co stanowiło 23,82 % w stosunku do dochodów w roku 2006. Przyczyną powstania tego zadłużenia była konieczność sfinansowania w poprzedniej kadencji różnych  inwestycji miejskich. Należy w tym miejscu przypomnieć, że Ustawa o Finansach Publicznych pozwala na zadłużanie gmin do wysokości nie wyższej niż 60 %  ich dochodów w danym roku budżetowym. Tak więc przy założeniu dochodów na poziomie 40 mln zł całkowity dług miasta nie może przekroczyć kwoty ok. 24 mln zł. Przez ostatnie 2 lata m.in. dzięki osiągnięciu w roku 2007  nadwyżki budżetowej w wysokości ponad 3 mln zł udało się utrzymać zadłużenie na zbliżonym do początku kadencji poziomie pomimo zwiększenia nakładów na inwestycje. Na koniec roku 2008 zadłużenie Garwolina wyniosło  7 963 034 zł co stanowi 21,45 % udziału długu ogółem do dochodów w roku 2008.

     Corocznie na spłatę rat kredytów i pożyczek miasto wydatkuje kwoty rzędu ok. 1,5 mln zł, do tego dochodzi spłata odsetek na poziomie ok. 350 tys. zł. Na rok 2009 zaplanowano zaciągnięcie kolejnych kredytów w wysokości 3 926 885 zł, z czego 1 561 374 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji miejskich. Decyzje te zostały podjęte w momencie, gdy nie było jeszcze wiadome czy za rok 2008 wystąpi nadwyżka budżetowa. Tak więc po uwzględnieniu spłat w roku 2009 dług miasta na koniec tego roku powinien wzrosnąć do wysokości ok. 10 mln zł, chyba że w związku z zanotowaną nadwyżką za rok 2008 w wysokości ok. 2 mln zł zostanie zaciągnięty kredyt na niższą kwotę. Na chwilę obecną niestety nie można dokładnie wszystkiego przewidzieć m.in. dlatego, że nie wiadomo jak sytuacja kryzysowa wpłynie na wykonanie dochodów budżetu miasta w bieżącym roku.
Michał Rękawek