14 sierpnia 2022r. Imieniny: Euzebiusza, Maksymiliana, Alfreda
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
W sporze o cenę wody - punkt dla Rady Miasta

            Rok temu rozpoczął się w Garwolinie spór o to, czy ceny wody i odprowadzania ścieków można podnieść, czy nie. Wnioskodawcą tej 17% podwyżki było miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Burmistrz, jako tzw. jednosobowe zgromadzenie wspólników spółki, czyli  wykonujący w imieniu miasta prawa właściciela wobec  PWiK, powołał komisję, która zweryfikowała wniosek i stwierdziła, że jest zasadny.

            Ale Rada Miasta – wchodząc w rolę rzecznika konsumentów - stanęła w opozycji do wniosku i   odmówiła zatwierdzenia nowych taryf, rzeczowo swe racje uzasadniając.

            Dokonując kontroli uchwały Rady Miasta odmawiającej zatwierdzenia taryf wojewoda mazowiecki wydał zarządzenie nadzorcze uchylające uchwałę rady i tym samym wprowadzające podwyższone taryfy mocą swoich uprawnień. Od tej pory obowiązują one i są pobierane od Garwolinian.

            Aliści Rada Miasta zaskarżyła do sądu administracyjnego to właśnie zarządzenie wojewody. Do tego – nieco nietypowo – do reprezentowania swych interesów przed sądem wybrała niezależnego adwokata Krzysztofa Zająca, a nie prawnika burmistrza. Ten bowiem mógłby bez przekonania bronić racji rady, skoro jego przełożony nie protestował przeciwko podwyżce cen. Za reprezentowanie miejskiej rady jej adwokat otrzymał 3500 zł, co stało się przedmiotem krytyki lewicowego dziennikarza Andrzeja Cioska, który nazwał ten wydatek marnowaniem pieniędzy na sprawę z góry przegraną.

            Wojewódzki Sąd Administracyjny bez ceregieli uznał racje Rady Miasta za nieuzasadnione.

            Ale Naczelny Sąd Administracyjny uchylił jego werdykt, i nakazał ponownie rozpatrzyć sprawę. Prawnik wojewody był zupełnie zaskoczony orzeczeniem. Punkt dla Rady Miasta! Kwestia podwyżki cen PWiK nie jest „oczywista”!

            Na rozpatrzenie sprawy znów będziemy czekali zapewne kilka miesięcy. A potem – jeśli WSA uwzględniając stanowisko NSA przyzna rację Radzie Miasta i uchyli zarządzenie nadzorcze wojewody  ten ostatni będzie mógł złożyć skargę kasacyjną na to rozstrzygnięcie. Jednak nie będzie jej już mógł oprzeć na podstawach sprzecznych z wykładnią prawa ustaloną w tej sprawie przez Naczelny Sąd Administracyjny.

            Czytelnikom ciekawym wcześniejszych tekstów o sporze o ceny PWiK polecamy teksty: Andrzeja Dobrowolskiego www.czasgarwolina.pl/?parametry=Starsze%20teksty|%;%|36 , Andrzeja Cendrowskiego http://www.czasgarwolina.pl/?parametry=Starsze%20teksty|%;%|8 i Michała Rękawka http://www.czasgarwolina.pl/?parametry=Starsze%20teksty|%;%|7 .

Andrzej Dobrowolski