8 sierpnia 2022r. Imieniny: Cyriaka, Emiliana, Sylwiusza
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
Nie ma zgody na kolejną podwyżkę ceny wody

 

 

      Nie ucichły jeszcze kontrowersje związane z ubiegłoroczną, wynoszącą 17 % podwyżką cen wody i ścieków, zwłaszcza w kontekście wydanego na początku marca br w tej sprawie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, a już  23.02.2010 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Garwolinie, spółka której właścicielem jest Miasto Garwolin złożyło w urzędzie miasta kolejny wniosek o zatwierdzenie nowych taryf na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

 

             Tym razem PWiK chce podnieść i tak już wysokie ceny ścieków odpowiednio dla odbiorców indywidualnych o 41 groszy i dla odbiorców przemysłowych o 47 groszy. Uzasadnieniem dla podwyżki jest mniejsza ilość ścieków niż zakładano oraz wzrost kosztów związanych z odbiorem ścieków.

 

            Faktem jest, że w ostatnich dwóch latach realizując wnioski mieszkańców słabo zaludnionych przedmieść miasta wybudowano kilka kolektorów sanitarnych, które nie generują przychodów, ale strata na odbiorze ścieków w roku 2009 była nieznaczna, a przecież  przez 5 miesięcy ubiegłego roku obowiązywała stara, dużo niższa taryfa. Rok taryfowy skończy się dopiero 5 maja br i jest więcej niż pewne, że te 5 miesięcy tego roku zniweluje tę stratę na plus, a być może nawet pozwoli osiągnąć pewien zysk. To oczywiście tylko hipotetyczne założenia, które jednak spółka powołana do zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkańców powinna przy ustalaniu taryf wziąć pod uwagę, ustalając np. minimalną marżę zysku na swej działalności.

 

            Tymczasem jednak zarówno rada nadzorcza PWiK jak i komisja powołana do weryfikacji taryf przez burmistrza stwierdziły, że przy wyliczeniu nowych taryf PWiK niewłaściwie zakwalifikował niektóre koszty jako koszty bezpośrednie, gdy tymczasem powinny być one zakwalifikowane jako koszty pośrednie. Niewłaściwie też określono czas naliczania  amortyzacji modernizującej się Stacji Uzdatniania Wody. Zarówno rada nadzorcza PWiK, jak i komisja weryfikacyjna uznały, że błędy popełnione przez PWiK przy wyliczeniu taryf naruszają art. 20 ust. 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

 

            W tej sytuacji Komisja Komunalna Rady Miasta w środę 24 marca, po wysłuchaniu wyjaśnień komisji weryfikacyjnej oraz wyjaśnień prezesów PWiK Jacka Bronisza i Leszka Gniadka wydała opinię, że  Rada Miasta powinna podjąć uchwałę o odmowie zatwierdzenia nowych taryf  z uwagi na sporządzenie ich niezgodnie z prawem. W oparciu o wynik finansowy PWiK za rok 2009 radni starali się wykazać, że sytuacja finansowa spółki jest dobra i w tej sytuacji nie ma przesłanek do podwyższania cen wody i ścieków, a cenę wody można by nawet nieznacznie obniżyć.

 

            Jednak podczas  sesji w dniu 29 marca taka uchwała nie została podjęta, ponieważ PWiK - reagując na krytykę - złożyło korektę do swego wniosku z 23.02, w której PWiK wycofało się z planowanej podwyżki ścieków dla odbiorców indywidualnych oraz zmniejszyło z 47 do 18 groszy planowaną podwyżkę dla odbiorców przemysłowych. Warto było spierać się o cenę? Warto. Kultywowanie zgody dla świętego spokoju nie jest dobre.

            
Po dyskusji punkt dotyczący taryf na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków został zdjęty z porządku obrad. Wnikliwie zajmie się nim Komisja Komunalna Rady Miasta w dniu 6 kwietnia, a potem Rada Miasta. Ma na to czas tylko do 8 kwietnia.

 

P.S. Kwestia zeszłorocznej 17% podwyżki zostanie rozstrzygnięta przez sąd zapewne za kilka miesięcy.

Krzysztof Wielgosz