15 października 2021r. Imieniny: Jadwigi, Teresy, Zoriana
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
Rok w szpitalu

          Od  roku kieruję w SP ZOZ w Garwolinie. 

          Powołanie mnie na to stanowisko nastąpiło w szczęśliwym dla garwolińskiej służby zdrowia momencie. Dzięki staroście Grzegorzowi Woźniakowi i Jego Współpracownikom powiat pozyskał ok. 30 milionów złotych z Ministerstwa Zdrowia; najpierw na budowę nowego skrzydła szpitala, a obecnie na remont jego starej części. Dzięki tej ogromnej inwestycji szpital nasz stał się najnowocześniejszą lecznicą na Mazowszu. Standardem stały się trzyłóżkowe sale z łazienkami.

          Trwają zabiegi o zakup (przy wsparciu funduszy europejskich) wyposażenia za 24 miliony zł.

          W nowym skrzydle szpitala mieszczą się już oddziały; chirurgiczny, intensywnej terapii, ginekologiczno-położniczy i noworodkowy oraz bloki: operacyjny i porodowy. Ruszył budynek nr 4, w którym znalazły miejsce laboratorium, centralna sterylizatornia, i – od 1 stycznia 2009 - bardzo oczekiwany Szpitalny Oddział Ratunkowy.

          Po ukończonym remoncie starej części szpitala planujemy otworzyć specjalne pododdziały interny: diabetologiczny (cukrzyca) i udarowy, oraz oddział rehabilitacyjny. 

          Zmienił się zespół lekarzy oddziału ginekologiczno–położniczego. Pod kierunkiem nowego ordynatora doktora Bohdana Dźwigały zyskał on renomę wykraczającą poza granice naszego powiatu. Liczba porodów zwiększyła się o kilkadziesiąt procent! Trwa zakup kolposkopu – nowoczesnego przyrządu umożliwiającego wczesną diagnostykę raka szyjki macicy.

          Oddział dziecięcy, jako drugi po oddziale chorób wewnętrznych i kardiologii uzyskał akredytację – co oznacza, że jest na poziomie umożliwiającym specjalizację młodych lekarzy.

         W pierwszych dniach marca doktor Jacek Stachowiak przeprowadził pierwszą operację w nowo otwartym pododdziale ortopedycznym.

          Mamy już do dyspozycji tomograf komputerowy. Na razie wydzierżawiliśmy pomieszczenie dla firmy zewnętrznej, która będzie wykonywać badania swym tomografem jako podwykonawca. Własny tomograf (dzięki pieniądzom unijnym) pozyskamy pod koniec roku. Niezależnie od rozwiązań organizacyjnych nasi pacjenci będą mieli możliwość przeprowadzania tego ważnego badania w naszym szpitalu, co znacznie poprawi jakość diagnostyki i leczenia oraz zmniejszy konieczność uciążliwych transportów.

          W oddziale chirurgicznym przeprowadzono w zeszłym roku pierwszą w naszym szpitalu operację laparoskopową. Operacje laparoskopowe stały się standardem i „na chirurgii” jak i „na ginekologii”.

          Zmieniła się struktura i personel Pogotowia Ratunkowego. Zamiast karetki reanimacyjnej i dwóch karetek wypadkowych, mamy teraz dwie karetki reanimacyjne i jedną wypadkową. W pogotowiu pracują teraz wyłącznie osoby posiadające najwyższe kwalifikacje – pracownicy systemu. Otworzyliśmy podstację w Gończycach, co istotnie skróciło czas dojazdu karetki do chorych i poszkodowanych w wypadkach w południowej części powiatu. Ordynatorem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, który również zajmuje się organizacją pracy Pogotowia Ratunkowego jest doktor Andrzej Jagiełło – krajowy ekspert w swej dziedzinie, specjalista medycyny ratunkowej, który dał się poznać jako dobry organizator i osoba o najwyższych kompetencjach w swojej dziedzinie.

          Staramy się o pieniądze unijne na dwa nowoczesne ambulanse sanitarne.

          W ciągu minionego roku w przychodni przy ulicy Staszica powstały cztery nowe poradnie: urologiczna, ortopedyczna, profilaktyki i leczenia chorób piersi, i chirurgii onkologicznej. Po kilkumiesięcznej przerwie udało się ponownie rozpocząć świadczenia w poradni gastroenterologicznej. Nowozatrudnieni lekarze pracują w przychodni.

          Kolejny przygotowany przez nas wniosek o dotację finansową pozwoli przeprowadzić kompleksową informatyzację firmy. 

          I ja, i Grzegorz Woźniak, jesteśmy od lat członkami Stowarzyszenia dla Garwolina. Cieszymy się, że pracując w instytucjach powiatowych wraz z wieloma pasjonatami samorządowymi, możemy współdziałać nad poprawą garwolińskiego szpitala. Mamy świadomość, że wiele trzeba jeszcze zmienić.                                                                         

Autor był radnym miejskim i powiatowym. Jest chirurgiem.
Krzysztof Żochowski