22 stycznia 2022r. Imieniny: Anastazego, Wincentego, Gaudentego
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
BUDOWA AQUAPARKU W GARWOLINIE RAZEM NAPRAWDĘ JEST MOŻLIWA.

                                                NOTA MICHAŁA RĘKAWKA 

           Od dnia 2 grudnia 2009 roku wiemy, że uzyskanie dotacji ze środków pomocowych Unii Europejskiej na budowę krytej pływalni w Garwolinie jest poza zasięgiem miasta. Wniosek miasta z notą 62,63 % punktów został sklasyfikowany na 206 pozycji na 226 wniosków złożonych przez ubiegających się o dofinansowanie swoich inwestycji.

            Wobec powyższego realizacja koncepcji budowy miejskiego Aquaparku ze środków miejskich oraz w oparciu o pozyskaną dotację, a więc koncepcja dotychczas  lansowana przez Pana Burmistrza Tadeusza Mikulskiego jest w chwili obecnej nierealna. 

            Stowarzyszenie dla Garwolina mając na uwadze m. in. wysoki koszt budowy (ok. 20 mln zł) zawsze widziało tę inwestycję jako miejsko-powiatową.  W poprzedniej kadencji rady miasta, w której SdG nie miało większości przyjęto jednak inne założenia, których jak pokazał czas nie udało się zrealizować. W tej nowej sytuacji jedynym rozsądnym i pewnym wyjściem jest powrót do koncepcji budowy miejsko-powiatowego Aquaparku. Koncepcji zalecanej również przez wrocławskich ekspertów zarządzania, tworzących 10 lat temu Strategię Rozwoju Garwolina. 

http://www.czasgarwolina.pl
          Taką właśnie propozycję złożyłem 25 marca władzom powiatu w osobach starosty Grzegorza Woźniaka i wicestarosty Marka Chciałowskiego. Propozycja została przyjęta ze zrozumieniem. W trakcie rozmów wstępnie rozważono możliwość realizacji budowy krytej pływalni jako wspólnej miejsko-powiatowej inwestycji.

            Starosta Grzegorz Woźniak i wicestarosta Marek Chciałowski uznali, że podjęcie działań zmierzających do uzyskania porozumienia w tej sprawie jest jak najbardziej realne. Wcześniej należy jednak przedyskutować szczegóły oraz dokonać wnikliwej analizy możliwości obydwu partnerów w zakresie realizacji wspólnej inwestycji. Wicestarosta Marek Chciałowski zaproponował nawet przeprowadzenie debaty miejsko-powiatowej na ten temat.
 
             Dołożę starań, aby udało się ją zorganizować jeszcze przed wakacjami. Aby słowa przekształcić w czyn obydwaj starostowie będą musieli również przekonać do tego pomysłu zarząd powiatu oraz radnych powiatowych. Ja ze swej strony wierzę, że uda mi się do tego pomysłu przekonać również Pana Burmistrza. Jestem przekonany, że również rada miasta jednogłośnie poprze takie rozwiązanie.  W końcu chodzi przecież o to, aby ponad podziałami politycznymi położyć fundamenty pod budowę Aquaparku i wreszcie rozpocząć tę budowę, mając pewność jej ukończenia. Przestańmy mówić, że chcemy to zrobić. Po prostu zróbmy to razem dla pożytku mieszkańców miasta i powiatu.

        

                                           Michał Rękawek

                         Przewodniczący Rady Miasta Garwolina


             NOTA GRZEGORZA WOŹNIAKA

  

           Współpraca powiatu z miastem wydaje się nabierać tempa. Ostatnio zrealizowaliśmy szereg wspólnych pomysłów z korzyścią dla obydwu stron, m. in. strefa aktywności gospodarczej, przekazanie miastu budynku internatu na ul. Stacyjnej, budowa dróg powiatowych w mieście. 

           Dlatego propozycję Michała Rękawka, Przewodniczącego Rady Miejskiej, dotyczącą wspólnej budowy Aquaparku w Garwolinie traktuję bardzo poważnie. Obecnie mamy jeszcze na ukończeniu inwestycje z poprzednich lat, a więc doposażenie w sprzęt szpitala oraz budowę dróg w powstałej w ubiegłym roku strefie aktywności gospodarczej oraz budowę nowego budynku starostwa przy ulicy Mazowieckiej, ale czas i pora zacząć myśleć o tym co nowe.

            Mnie pomysł Aquaparku nastawionego na rozrywkę przekonuje. Razem z koncepcją basenu sportowego w Miętnem będzie się wzajemnie uzupełniał. Przedstawię go radnym powiatowym. Będę się starał znaleźć większość konieczną do uzyskania zgody na realizację tego projektu, a później budowy krytej pływalni w mieście. Garwolin zasługuje na ciekawy pomysł. 

 

           Grzegorz Woźniak

            Starosta Powiatu Garwolińskiego

P.S. Michała Rękawka
29 marca zapoznałem burmistrza Tadeusza Mikulskiego z treścią moich rozmów ze starostami, i także on pozytywnie ocenił ich myśl. 
                                                                               MR

oprac. AD