24 października 2021r. Imieniny: Marcina, Rafała, Arety
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
Dobra wieść o planach zagospodarowania

             Miesiąc temu pisałem w - krytycznym z konieczności - tonie o tym, że miejscowe plany zagospodarowania rolnych przedmieść Garwolina o potencjale dzielnic mieszkaniowych utknęły w ślepej uliczce, i że być może czas obywateli  i miejskie pieniądze użyte do ich tworzenia zostaną bezpowrotnie stracone. (link do tego tekstu - www.czasgarwolina.pl/?parametry=Starsze%20teksty|%;%|213  ).

            Na szczęście krytykowana przeze mnie pracownia urbanistyczna Studio Ka pod koniec marca ostatecznie zrzekła się praw autorskich do swej pracy włożonej w pierwsza fazę tworzenia mpz, co odblokowuje możliwość ich ukończenia przez inną pracownię.

            Co prawda opóźnienia w pracach nad planami są tak duże, że nie można liczyć na całkowite ukończenie tych planów w tym roku, ale sam fakt odblokowania postępowania przy ich sporządzaniu jest dobry.

            Tymczasem lada dzień, Miasto przystąpi do nowelizacji dokumentu Studium Kierunków i Uwarunkowań Rozwoju Przestrzennego Garwolina, czyli „pierwszej warstwy” przestrzennych ustaleń zagospodarowania określających  p r e d y s p o z y c j e  terenów do możliwości przyjęcia różnorakich funkcji miejskich.

           Ma to szczególne znaczenie dla władz miejskich chcących szybko zastrzec mądrze przebieg dróg na peryferiach, i dla właścicieli terenów peryferyjnych, którzy z myślą o rozwoju sytuacji za 10-20 lat, już dziś będą chcieli wspólnie z ekspertami wypracować ustalenia dobre dla Miasta i siebie samych.

http://www.czasgarwolina.pl

Andrzej Dobrowolski