24 października 2021r. Imieniny: Marcina, Rafała, Arety
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
Garwolina nie stać w najbliższych latach na samodzielne budowanie basenu - stwierdził Skarbnik Miasta

           Ponieważ 7 maja nie byłem obecny na posiedzeniu komisji rozwoju gospodarczego miejskiej rady, które powzięło zamiar rozpisania referendum w sprawie zgody obywateli grodu nad Wilgą na priorytetowe traktowanie budowy basenu, związane nawet z dużym z zadłużeniem Miasta i wyhamowaniem innych inwestycji, poprosiłem miejskiego skarbnika – panią Katarzynę Nozdryn-Płotnicką o odpowiedź na takie pytanie:

         Pani Skarbnik, gdyby Miasto Garwolin rozpoczęło budowę basenu miejskiego za 21 milionów złotych w roku 2011 finansując ją całkowicie, lub prawie całkowicie (powiedzmy - 85%) ze swoich pieniędzy, to jak rzutowałoby to na budżety miejskie przez następne 10 lat?

          Odpowiedź przesłana 13 maja przez Panią Skarbnik brzmi:

http://www.czasgarwolina.pl          Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wprowadza nowe zasady dotyczące zobowiązań. Łączna kwota spłat i wykupów przypadających w danym roku budżetowym w przypadku Miasta Garwolin na przyszłe lata będzie wyliczana, co rok przy konstrukcji budżetu.  Przedstawiam tabelę, która określa zobowiązania miasta w latach 2011 - 2020 oraz prognozę kwot wolnych od zobowiązań (możliwości kredytowe miasta).

 

Rok

Limit spłat w danym roku budżetowym

Łączna kwota spłat i wykupów przypadających w danym roku budżetowym

Kwota wolna od zobowiązań

 

1

2

3

4

2011

3 500 000,00

2 548 515,00

951 485,00

2012

2 718 850,00

2 264 315,00

454 535,00

2013

2 547 839,00

1 908 565,00

639 274,00

2014

2 039 603,00

1 405 193,00

634 410,00

2015

2 068 973,00

1 239 007,00

829 966,00

2016

2 430 599,00

832 330,00

1 598 269,00

2017

2 840 585,00

421 600,00

2 418 985,00

2018

3 281 269,00

401 200,00

2 880 069,00

2019

3 188 044,00

380 800,00

2 807 244,00

2020

3 149 074,00

360 400,00

2 788 674,00

       

           W rozmowie telefonicznej ze mną  pani Katarzyna Nozdryn-Płotnicka zwróciła uwagę, że ilość pieniędzy, jakie Miasto będzie miało do dyspozycji w zgodzie z obecnym prawem w latach 2011-2014 (ostatnia kolumna liczb, cztery pierwsze od góry liczby) jest tak mała, że nie pozwala myśleć o realnym rozpoczęciu budowy krytej pływalni. Nawet przy maksymalnym „zaciśnięciu pasa.” To zaskakująca i smutna wiadomość dla wszystkich radnych miejskich, będziemy ją rozważać zatroskani.

          Opinia ta ma wyjątkową wartość, bo skarbnik jest pracownikiem burmistrza, i nie sposób myśleć, że odpowiedź jakiej udziela jest podyktowana chęcią przeszkadzania swemu zwierzchnikowi w realizacji popularnego projektu.

           Tymczasem dobra wieść dotarła ze starostwa powiatowego - rozmowy Michała Rękawka przyniosły efekt - Panowie Starostowie nadesłali do władz miejskich pisemną wstępną aprobatę dla rozpoczęcia rozmów zmierzających - miejmy nadzieję - do powstania basenu miejsko-powiatowego w Garwolinie.

Tekst pisany kursywą - Andrzej Dobrowolski

10 czerwca Pani Skarbnik na posiedzeniu miejskiej Komisji Budżetu w odpowiedzi na pytanie radnego stwierdziła, że moja relacja o jej opinii o niemożności samodzielnego finansowania budowy (dopisana pochyłą czcionką) nie jest dokładna.

główna wypowiedź i tabela - Katarzyna Nozdryn-Płotnicka