4 grudnia 2021r. Imieniny: Barbary, Krystiana, Berny
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
Dlaczego referendum w Garwolinie - tekst Marka Jonczaka

           Referendum jest jedną z najbardziej znanych form demokracji bezpośredniej i   może być przeprowadzone  w sprawach należących do kompetencji Rady Miasta Garwolin. Teoretycznie, jako instytucja demokracji bezpośredniej pozwala ona w sposób najpełniejszy na realizację prawa jednostki do sprawowania władzy publicznej.

         W drodze referendum sami mieszkańcy decydują bowiem w sprawach ich dotyczących. Uprawnionymi do udziału w referendum lokalnym są mieszkańcy miasta Garwolin posiadający obywatelstwo polskie, którzy ukończyli 18 lat i nie zostali pozbawieni praw publicznych i wyborczych.

         Do istoty referendum należy zatem podjęcie wiążącej decyzji w określonej sprawie, co odróżnia referendum od konsultacji społecznych. Z tego względu wszelkie formy mające jedynie  na celu zasięgnięcie opinii nie należą do zakresu pojęcia referendum.

         W mojej ocenie największą ułomnością instytucji referendum jest fakt, że sam udział w nim sprowadza się w mniejszym lub większym stopniu do akceptacji (odpowiedź na TAK) lub (odpowiedź na  NIE) gotowych rozwiązań. Niebezpieczeństwo polega na sposobie formułowania pytań z powodu dużych możliwości ze strony osób układających pytania (radnych). Nie mam tu na myśli manipulacji ze strony tych osób, ale skłonność do wyartykułowania w treści pytania swoich  poglądów.  Bardzo ważną sprawą jest więc prawidłowe przeprowadzenie  kampanii  referendalnej  wśród mieszkańców.

         Z dyskusji  zaczętej  jeszcze w poprzedniej kadencji i prowadzonej przez całą obecną kadencję wynika, że  wszyscy radni deklarują (bynajmniej publicznie), że są za budową basenu w Garwolinie. Co zatem stoi na przeszkodzie, żeby zacząć budować basen w 2011 roku

( do tego roku ważne jest pozwolenie na budowę)?

          Czy jest to obawa części radnych przed reakcją mieszkańców  w przypadku podjęcia decyzji o budowie basenu  kosztem ograniczenia innych inwestycji miejskich lub odmową podjęcia takiej decyzji?

          Wstrzymywanie się z podjęciem tej decyzji nie może przecież trwać wiecznie i na pewno nie może być przeniesione na kampanię wyborczą podczas wyborów samorządowych. Dlaczego? Dlatego, że kampania wyborcza rządzi się swoimi prawami i nie ma nic wspólnego z merytoryczną dyskusją, a wręcz przeciwnie jest walką różnych opcji politycznych i jednym wielkim koncertem życzeń oraz obietnic składanych mieszkańcom.

          Konkludując wierzę w mądrość naszych mieszkańców i zachęcam  wszystkich  do wzięcia udziału w referendum, w którym sami dokonają wyboru i wykorzystają  szansę, jaką stworzyła im Rada Miasta Garwolin.

          Ja osobiście zdania nie zmieniłem  i oddam głos na TAK. Dlatego, że odpowiedź taka nie przesądza o braku możliwości prowadzenia rozmów dotyczących pozyskiwania z różnych źródeł środków na ten cel.

          Pozdrawiam,

Marek Jonczak