27 listopada 2022r. Imieniny: Waleriana, Wirgiliusza, Ody
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
M.R. - Inwestycje drogowe
     Jednym z punktów naszego programu wyborczego było rozbudowanie oraz ulepszenie systemu drogowego w mieście. Przyjęliśmy założenie, że priorytetem będzie wykonanie nawierzchni ulic miejskich, które w istocie są drogami gruntowymi. Zgodnie zaakceptowali to również radni ze Wspólnoty Powiatowej oraz radni niezależni. Inwestycje drogowe realizowaliśmy równomiernie we wszystkich okręgach wyborczych miasta nie różnicując ich na te, gdzie uzyskaliśmy większość i na te gdzie wygrali kandydaci z innych ugrupowań. Z oczywistych przyczyn najmniej tych inwestycji zostało wykonanych w centrum miasta z uwagi na to, że infrastruktura drogowa jest tam wykonana w blisko 100 %.

     Tak więc w 2007 roku zostały wybudowane ulice: nieutwardzone części ulic Asnyka, Kwiatowej i Spokojnej  na os. „Działki”- za: 1 200 000 zł,  ulice Zarzecze i Kraszewskiego  na os. „Zarzecze” – 182 000 zł.

     W roku 2008:   ulica Radosna – 490 000 zł, ulice Budzeń i Zagrodowa – 926 026 zł, ulica Jagodzińska – 1 112 940 zł, przebudowa ulicy Parkowej – 126 000 zł, przebudowa ciągów pieszo – jezdnych na os. „Koszary” – 147 000 zł oraz na osiedlu „Żwirki i Wigury” – 110 000 zł, wyjazd z os. „Zarzecze” (włączenie ul. Zarzecze w ul. Aleja Legionów) – 54 000 zł, chodnik przy ul. Staszica (od ul. Stawki do granicy miasta – 364 685 zł), chodnik od osiedla Kościuszki do ul. Korczaka – 87 300 zł, przebudowa nawierzchni parkingu na osiedlu Kościuszki – 200 300 zł, remont nawierzchni części ulic Ogrodowej i Źródlanej – 136 000 zł, utwardzenie nawierzchni ulicy Sławińskiej – 105 000 zł  + plan na 2009 rok 100 000 zł (dokończenie utwardzenia), utwardzenie ciągu pieszo-jezdnego od ul. Rataja do ul. Sobieskiego – 66 000 zł, wymiana nawierzchni chodników przy ulicach Jana Pawła II i Wyszyńskiego – 123 000 zł,

     Inwestycje dwuletnie lat 2008 – 2009 to:  ulica Zawady wraz z przebudową oświetlenia – 902 000 zł, ulica Bema wraz z odwodnieniem  – 676 000 zł,

     W roku 2009 mają zostać wybudowane: ulica Olimpijska wraz z odwodnieniem i zatoką parkingową (przy nowym przedszkolu Nr 6) – 550 000 zł, ul. Zacisze – 400 000 zł, dokończenie budowy ul. Spokojnej na os. „Działki” – 230 000 zł, przebudowa ul. Rataja – 250 000 zł, połowicznie ul. Garwolińska i część Białoszewskiego – 150 000 zł oraz w latach 2009 – 2010 wspólnie z powiatem ulica Narutowicza. Chcemy również dokończyć wymianę mocno zniszczonej nawierzchni chodnika przy ul. Jana Pawła II oraz wymienić całkowicie zniszczoną nawierzchnię chodnika przy ul. Sobieskiego w Zawadach.

     Największą inwestycją drogową w mieście w tym roku będzie przebudowa ulic Kościuszki, Alei Legionów i Lubelskiej wraz z wytyczeniem w ciągu tych ulic ścieżek rowerowych – 2 346 000 zł ( w tym 1 173 000 zł z MSWiA – tzw. „Schetynówka” – i tu słowa uznania dla Pani Wiceburmistrz Marii Perek za pracę włożoną w pozyskanie tych środków).

     Ponadto mają zostać wykonane projekty budowy ulic Beethovena, Dłużniewskiego, Andrzejkowicza, Konarskiego, Kołłątaja i Bocznej, aby najpóźniej w przyszłym roku rozpocząć również ich budowę.

     MAM NADZIEJĘ, ŻE DZIĘKI REALIZACJI TYCH INWESTYCJI OBECNA KADENCJA RADY ZOSTANIE ZAPAMIĘTANA JAKO KADENCJA BUDOWY ULIC!

     Będzie ich (wybudowanych i gruntownie wyremontowanych) około 25.

     Mając na uwadze poprawienie stanu bezpieczeństwa na miejskich ulicach oraz chcąc poprawić  możliwości parkowania na terenie miasta zamierzamy w przyszłym roku rozpocząć budowę dwóch  d u ż y c h  p a r k i n g ó w : za rzeką Wilgą koło pomnika na ok. 170 miejsc parkingowych oraz na miejscu starego przedszkola Nr 6 przy ul. Sportowej na ok. 150 miejsc lub na placu pomiędzy „Zieleniakiem” a stadionem na 96 miejsc parkingowych. Przyjrzymy się również czy istnieją możliwości dla wydzielenia dodatkowych miejsc parkingowych w centrum miasta. W tym roku mają powstać dwie zatoki parkingowe: pierwsza w związku z przebudową ulic Kościuszki,  Alei Legionów i Lubelskiej przy pasażu handlowym AS na 39 miejsc, druga przy Alei Legionów na wysokości os. „Zarzecze” na ok. 25 – 30 miejsc parkingowych.

     Ważną inwestycją popartą przez prawie wszystkich radnych jest budowa arcydrogiego kolektora E1 (4 mln zł), odwadniającego osiedla Kościuszki, Romanówka oraz osiedle Mazowiecka pod newralgicznym, często podtapianym skrzyżowaniem Sienkiewicza – Jana Pawła II – Cmentarna – Stacyjna ku rzece.  Przy okazji budowy kolektora zachodzi także konieczność przebudowy największego chyba drogowego kuriozum w mieście jakim jest skrzyżowanie wyżej wymienionych ulic. Po długim czasie milczenia w tej sprawie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która jest zarządcą tego skrzyżowania wystąpiła do miasta z propozycją współpracy przy budowie ronda w tym miejscu, które ostatecznie rozwiązałoby problemy tego skrzyżowania. Jeśli inwestycję udałoby się rozpocząć w przyszłym roku, byłby to ogromny sukces na koniec kadencji całej rady miasta i burmistrza.
Michał Rękawek