14 sierpnia 2022r. Imieniny: Euzebiusza, Maksymiliana, Alfreda
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
Informator o referendum w naszych domach.

          Szanowni Państwo!

 

           W dniu 9 czerwca br Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta wybrała z materiałów przygotowanych przez pracowników Urzędu Miasta informacje, które w formie czterostronnicowego informatora trafią w tym tygodniu do Państwa mieszkań. Ich kolportaż (5 000 egz.) rozpoczął się  wczoraj. Mam nadzieję, że w jakimś stopniu będą one pomocne przy podjęciu przez Państwa decyzji w  referendum w najbliższą niedzielę.

 

         Jeśli chodzi o kwestię śmieci informator nie zawiera informacji o cenie jednostkowej, którą każdy mieszkaniec w przypadku odpowiedzi w referendum na TAK płaciłby do kasy miasta za odbierane od niego śmieci. Takich wyliczeń w chwili obecnej nie udało się przygotować, chociażby z tego powodu, że obciążenia te wobecnie na terenie miasta są zróżnicowane. Kwoty te wahają się zazwyczaj od ok. 4 zł do 6 zł od jednego mieszkańca miesięcznie. Zważywszy, że część mieszkańców nie ma umów z odbiorcami odpadów na wywóz śmieci pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta uważają, że przy objęciu opłatą śmieciową wszystkich mieszkańców oraz pomimo wzrostu ilości odbieranych śmieci cena jednostkowa powinna utrzymać się na obecnym poziomie, a nawet ulec nieznacznemu obniżeniu. Opłata weszłaby w życie dopiero od nowego roku. Nie jest wykluczonym, że w pierwszym roku ilość śmieci odbieranych przez Miasto mogłaby poważnie wzrosnąć, co w kolejnym roku mogłoby wpłynąć na wzrost ceny. Innym zagrożeniem jest możliwość wzrostu opłaty marszałkowskiej od 1 tony odpadów dostarczanych na wysypiska, która jest zawarta w cenie odbieranych śmieci. Zadłużone na blisko 60% swoich dochodów województwo mazowieckie szukając rozpaczliwie pieniędzy zamierza ją podnieść o ok. 100%. W chwili obecnej nie ma jeszcze pewności czy do tego dojdzie.

 

          Jeśli chodzi o informacje dotyczące basenu, to komisja w związku ze stwierdzeniem podczas komisji Pana Burmistrza, że nie dopuszcza on możliwości budowy krytej pływalni w 100% ze środków miejskich uzyskanych w drodze zaciągnięcia kredytu, przyjęła w uzgodnieniu z Panem Burmistrzem wariant finansowania tej inwestycji przez Miasto w wysokości 70% miejskich środków uzykanych w ramach kredytu w przypadku odpowiedzi na TAK . Byłaby to kwota 14 600 000 zł, którą miasto spłacałoby wraz z odsetkami do roku 2021. Prognozowana wysokość odsetek od tej kwoty wyniosłaby w tym czasie blisko 5 mln zł. Brakujące do kwoty kosztorysowej, a więc do wysokości 21 200 000 zł pieniądze w kwocie 6 600 000 zł miałyby pochodzić wg pana burmistrza od:

-Avon  - 600 000 zł

-środki z zewnątrz (powiat, gminy powiatu garwolińskiego, Ministerstwo Sportu, budowa w oparciu o inwestora zastępczego - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - możliwość odzyskania podatku VAT)                6 000 000 zł

 

          W przypadku powyższego montażu finansowego Miasto nie traci w okresie finansowania budowy krytej pływalni oraz w okresie spłaty płynności finansowej, tj. stać Miasto na spłatę zaciągniętego na tę inwestycję zadłużenia oraz zadłużenia z lat poprzednich (obecnie ok. 7 mln zł).

           Inną kwestią jest wpływ finasowania budowy krytej pływalni na realizację innych inwestycji miejskich. Zakładając, że dochody miasta  będą rosły w przyszłości proporcjonalnie do wydatków, na inne inwestycje w okresie 2011-2021 Miasto będzie mogło przeznaczać średnio przez te lata jedynie po ok. 7,5 % swoich wydatków. W roku bieżącym jest to ok. 12%, w dwóch poprzednich latach było to w granicach 20%. Sytuację może poprawić sprzedaż części nieruchomości miejskich. Jednakże trzeba się liczyć, że realizacja części inwestycji ulegnie opóźnieniu.

Michał Rękawek