24 października 2021r. Imieniny: Marcina, Rafała, Arety
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
TAK dla basenu i opłaty za wywóz śmieci

Garwolinianie poparli koncepcję budowy basenu jako priorytetowej inwestycji miejskiej, choćby miała ona opóźnić realizację innych ważnych inwestycji miejskich.

Na TAK głosowało niespełna 80% mieszkańców.

Należy się spodziewać, że wkrótce burmistrz Tadeusz Mikulski przedstawi miejskiej radzie projekt uchwały budżetowej umożliwiającej rozpoczęcie budowy basenu.

Rada Miasta zatwierdzi przesunięcia pieniędzy zaplanowanych na różnorakie inwestycje miejskie, tak aby pierwszeństwo realizacji przysługiwało basenowi.

Michał Rękawek, który sam głosował na TAK, będzie prowadził starania o współudział Powiatu Garwolińskiego w finansowaniu tej inwestycji.

Plan finansowania budowy, przeprowadzenie uczciwego przetargu, jakość prawna umowy podpisanej z wykonawcą, kontrola jakości wykonania basenu leżą w kompetencji burmistrza.

W referendum zatwierdzone zostało również wprowadzenie miejskiego „podatku śmieciowego” z poparciem 60 % mieszkańców.

Andrzej Dobrowolski