4 grudnia 2021r. Imieniny: Barbary, Krystiana, Berny
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
Biuletyn SdG z kwietnia 2009

      Poczta Polska zobowiązała się do rozniesienia broszury naszego biuletynu do 3900 Garwolaków posiadających niezastrzeżone skrzynki na listy, czyli wszystkich niezastrzeżonych skrzynek w mieście. Niestety do wielu mieszkańców - być może do większości - biuletyn nie dotarł! Z ośmiu miejskich radnych SdG broszury nie dostał żaden! To pachnie ograniczaniem wolności wypowiedzi. W takiej rzeczywistości działamy 20 lat "po upadku komunizmu". 

      Dlatego oferujemy Państwu biuletyn w formie internetowej. Teksty poniżej tego tekstu wprowadzającego, to teksty biuletynu.

     Stowarzyszenie dla Garwolina w listopadzie 2006 roku uzyskało 8 mandatów w 15-sto osobowej Radzie Miasta Garwolina. Oznacza to przejęcie władzy w radzie piątej kadencji.

     Kandydat SdG na burmistrza Marek Janiec przegrał wybory z Tadeuszem Mikulskim ze Wspólnoty Powiatowej. Dlatego realizacja programu wyborczego SdG możliwa jest tylko w części. W takim razie warto przypomnieć sobie, kto za co jest odpowiedzialny.

     Miejska rada - władza uchwałodawcza - odpowiedzialna jest za podejmowanie decyzji strategicznych, to znaczy ważnych w perspektywie długofalowej; uchwalanie planów przestrzennego zagospodarowania, uchwalanie 40-sto milionowego budżetu na każdy rok, rozpoczynanie dużych inwestycji. Każda z tych uchwał kończy się sakramentalnym stwierdzeniem "wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta". I to czy, i jak zostaną wykonane zależy już od burmistrza - to znaczy władzy wykonawczej. Od niego również zależy kto jest dyrektorem placówki miejskiej, nadzór nad przetargami, nadzór nad realizację zamówień - np. nad biurami projektowymi realizującymi plany przestrzennego zagospodarowania.

     Odpowiedzialni przed burmistrzem pracownicy magistratu (urzędu miejskiego) wykonują praktycznie zlecone prace.

     Pierwsza połowa bieżącej kadencji już za nami. Biuletyn SdG opowie o minionych dwóch latach, i planach na pozostałe dwa.

http://www.czasgarwolina.pl

Na fotografii Marcina Kobusa Rada Miasta V-tej kadencji (bez Andrzeja Ostolskiego) w sali konferencyjnej urzędu miejskiego na tle panoramy pędzla Eugeniusza Ochnio,        od prawej stoją: Krzysztof Mianowski (SdG), Tomasz Dobrowolski (SdG), Antoni Frąckiewicz, Jan Paziewski, Sławomir Michalik (SdG), wiceburmistrz Maria Perek, Krzysztof Wielgosz (SdG), Jadwiga Wilbik, burmistrz Tadeusz Mikulski, Józef Jędrzejczak (SdG), Michał Rękawek (SdG), Maria Pasik, Marek Jonczak, Andrzej Dobrowolski (SdG),  Mirosław Piętka (SdG), Krzysztof Ostrowski.
Andrzej Dobrowolski