29 listopada 2021r. Imieniny: Błażeja, Saturnina, Fryderyka
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
Nota Marzeny Gitler a propos patrona biegu w Garwolinie

Pan Jarosław Kargol

dyrektor Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie

 

Pan Mirosław Kajak

prezes Klubu Biegacza Truchtacz w Garwolinie

 

 

            Napisany przeze mnie artykuł „Feministki w Garwolinie” (Nowy Dzwon 25(625)2010/2) wzbudził wiele kontrowersji i komentarzy, dlatego pozwalam sobie wyjaśnić, iż moją intencją nie był atak na organizatorów biegu „Avon kontra przemoc – biegnij w Garwolinie” ani na jego uczestników.

          Wiedziona zwykłą dziennikarską dociekliwością i bez złych zamiarów weszłam po prostu na stronę internetową partnera akcji „Avon kontra przemoc” i ze zdziwieniem znalazłam tam różne kontrowersyjne akcje, które promuje Fundacja Feminoteka. W jej sprawozdaniu z działalności za 2009 rok jest informacja, że stała się wydawcą czaspisma „Furia”, co – jak wynika z kontekstu – poczytuje sobie za sukces. Jest to Fundacja, która organizuje również wiele pożytecznych społecznie akcji i spotkań z ciekawymi ludźmi, niemiej jednak skupia osoby o wyraźnych przekonaniach feministycznych, które opowiadają się za prawem do aborcji, wyznają teorie społeczne grender subiektywizujące pojęcie płci, stawiają postulaty równych praw pod każdym względem dla mniejszości gejowskiej i lesbijskiej. 

            Wynika to z zamieszczonych na stronie artykułów oraz promowanych przez nią wydarzeń. Dlatego uważam, że nie jest to najlepszy partner dla ogólnopolskiej akcji antyprzemocowej. Poglądy, jakie reprezentują osoby związane z Feminoteką to poglądy kontrowersyjne, mniejszościowe, zwłaszcza tak mogą być odbierane w zdecydowanie prawicowym społeczeństwie regionu garwolińskiego, którego mieszkańcy tak wyraźnie opowiadają się za swoim związkiem z Kościołem Katolickim i reprezentowanymi przez niego wartościami.

           Uważam, że nie można bez informacji, czym zajmuje się ta organizacja, nakłaniać ludzi do promowania Fundacji Feminoteka i jej loga. Nawet jeśli są to działania skierowane przeciwko przemocy, które bez wątpienia są potrzebne, to prowadzą je i realizują m.in. przez szkolenia skierowane do nastolatków, związani z tym środowiskiem ludzie. Nie każdemu musi to odpowiadać. Może również budzić zastrzeżenia współfinansowanie akcji, w których partnerem jest Fundacja Feminoteka, przez dysponujacy środkami publicznymi samorząd. 

           Dlatego pozwoliłam sobie poruszyć tę kwestię na łamach mojego tygodnika. Uważam, że Avon mógł znaleźć lepszego – mniej kontrowersyjnego i posiadającego większe doświadczenie w działanich antyprzemocowych partnera. To wszystko. Nie było moją intencją obrażanie ani organizatorów biegu ani jego uczestników. Nota bene – przebieg sportowej rywalizacji w Garwolinie jest tematem odrębnego artykułu „Pobiegli z Avonem” (zobacz: http://www.nowydzwon.pl/news.php?id=2248 ), w którym bieg uznajemy za duży sukces. Muszę również zdecydowanie zdementować zarzucane mi przez niektórych porównywanie biegu do Parady Równości. Trudno bieg uliczny nazywać „kolorowym korowodem”.

Z poważaniem

 

Marzena Gitler

 

wydawca Tygodnika Mazowieckiego Nowy Dzwon

 

 

PS. Liczę, że za Państwa pośrednictwem moja odpowiedź dotrze do uczestników biegu.

Marzena Gitler