16 października 2021r. Imieniny: Gawła, Florentyny, Grzegorza
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
Wypowiedź burmistrza T. Mikulskiego

Urząd Miasta kontynuuje prace w zakresie najważniejszych przedsięwzięć

 

http://www.czasgarwolina.pl   W dniu 20 czerwca br., przy okazji wyborów prezydenckich, mieszkańcy Garwolina, uczestniczyli w referendum lokalnym. W tej demokratycznej formie wyrażania woli społecznej wzięło udział 56,6% uprawnionych do głosowania. Z tego większość odpowiedziała pozytywnie na postawione pytania referendalne. Za budową basenu w Garwolinie opowiedziało się 79% głosujących, a za przejęciem przez miasto obowiązku wywozu śmieci i tym samym wprowadzeniem opłaty opowiedziało się 56% głosujących.

 

         Realizacja tych ważnych dla miasta przedsięwzięć spotkała się więc ze zrozumieniem i aprobatą społeczną.

 

         Obecnie, w wydziałach merytorycznych Urzędu Miasta, trwają prace nad przygotowaniem projektów stosownych uchwał, które pozwolą uruchomić dalsze procedury. Projekty tych uchwał, zgodnie ze Statutem Miasta, trafią najpierw do zaopiniowania do Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz do Komisji Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego (dot. opłaty za śmieci), a następnie na sesję Rady Miasta Garwolin.

 

W przypadku basenu zostanie złożony przeze mnie wniosek do Rady Miasta Garwolin o dokonanie zmian w budżecie miasta na 2010r. oraz w wieloletnim programie inwestycyjnym. Tak jak wielokrotnie o tym informowałem dokumentacja projektowa inwestycji została opracowana w 2008r. W tym samym roku, decyzją nr 992/08, zostało wydane pozwolenie na budowę. Po przyjęciu przez Radę Miasta uchwały o dokonaniu zmian w budżecie miasta, zadanie to będzie realizowane w oparciu o Prawo zamówień publicznych. Zostanie więc przygotowana specyfikacja istotnych warunków zamówienia, określająca szczegółowo jego warunki i przedmiot, tak aby wykonawcy mogli przygotować oferty odpowiadające wymaganiom zamawiającego. Ogłoszenie przetargu oraz otwarcie ofert jest planowane na wrzesień br.

 

Jeżeli chodzi o rozwiązanie kwestii przejęcia przez miasto wywozu śmieci, to zamierzamy wprowadzić nowe rozwiązanie od 2011 roku. Wcześniej, w drodze uchwały Rady Miasta Garwolin, zostanie ustalona wysokość opłaty za odbiór śmieci oraz szczegółowe warunki wdrożenia nowego systemu. Warto nadmienić, że do sejmu wpłynął już projekt rządowy zmiany ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach, wprowadzający wymóg przejęcia przez gminy wywozu śmieci w okresie trzech lat od wejścia w życie ustawy.

 

Działając w granicach prawa oraz przestrzegając określonych procedur, wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia będą realizowane według odpowiedniego porządku, o czym będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

 Jeszcze raz dziękuję Państwu za udział w referendum i wyrażenie swojego zdania w ważnych sprawach dla naszego miasta.

 

                                            Burmistrz Garwolina  Tadeusz Mikulski

Od redakcji:
 
Kolorowe wyróżnienie przedostatniego akapitu, zawierającego zapewnienie o działaniu zgodnym z prawem, a więc i z zasadą gospodarności, pochodzi od gospodarza Czasu Garwolina.

                                                                                      Andrzej Dobrowolski

.