16 października 2021r. Imieniny: Gawła, Florentyny, Grzegorza
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
Rozmowy radnych o finansowaniu budowy basenu

         W dniu 22.07.2010 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Garwolin. Jednym z punktów posiedzenia były sprawy dotyczące zmian w budżecie Miasta Garwolin na 2010 rok, w związku z planowanym ogłoszeniem postępowania przetargowego na budowę krytej pływalni w Garwolinie. Krytej pływalni, na budowę której Miasto Garwolin uzyskało pozwolenie na budowę Decyzja Nr 992/08 z dnia 19 grudnia 2008 roku.

W uzasadnieniu wydanej decyzji czytamy: „Po sprawdzeniu dokumentacji stwierdzono, że projektowany obiekt (wg projektu budowlanego) jest zgodny z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr TIP. 7331-1-10/07 z dnia 01.02.2008 wydaną przez Burmistrza Miasta Garwolina”. I tu warto wyjaśnić, że przedmiotową decyzję opracowała  Pani mgr inż. arch. Danuta Strembicka  posiadająca uprawnienia urbanistyczne Nr  472/88 (wpis na listę Okręgowej Izby Urbanistów w Warszawie Nr WA – 201).

W wyniku przeprowadzonej dyskusji na komisji i omówieniu zmian przez Panią Skarbnik, Przewodniczący komisji Pan Krzysztof Wielgosz zaproponował, aby przedmiotowe zmiany były opiniowane na komisji budżetu i rozwoju gospodarczego, której termin zaplanowano na dzień 29 lipca 2010 roku. Pomimo sezonu urlopowego wszyscy radni przystali na takie rozwiązanie. Zgromadzeni na sali obrad przedstawiciele lokalnych mediów nie otrzymali więc informacji w sprawie opinii komisji w tej sprawie, na którą zapewne oczekiwali. Opinii, która będzie decydująca o zmianach w budżecie i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, które to zmiany umożliwią rozpoczęcie wspomnianej na wstępie procedury przetargowej i wyłonienie w konsekwencji wykonawcy robót budowlanych. Podjęcie przez radnych tej decyzji jest podyktowane wolą wyborców, którzy w zdecydowanej większości w referendum wypowiedzieli się w tej sprawie na TAK. Zaraz po ogłoszeniu wyników referendum Burmistrz Miasta Garwolina podjął w tej sprawie działania w postaci wysłania  do wszystkich samorządów szczebla gminnego i samorządu powiatowego pism z załączonymi projektami uchwał  dot. pomocy finansowej przy budowie basenu. Również radni powiatowi, którzy otrzymali prośbę Burmistrza o zaangażowanie się w sprawę budowy basenu, podjęli próbę rozmów w tej sprawie z władzami powiatu, wyrażając tym samym akceptację dla tego przedsięwzięcia.

Mój osobisty niepokój budzi w tej sprawie pasywna postawa Pana przewodniczącego Rady Miasta Pana Michała Rękawka, do którego sam osobiście apelowałem i przytaczałem jego słowa, abyśmy zrobili to razem wszyscy radni. Zapewne wyniki głosowania na najbliższej sesji planowanej na dzień 02 sierpnia 2010 roku rozwieją wszystkie moje i innych radnych wątpliwości w tej sprawie. Innym powodem mojego niepokoju jest wypowiedź na wczorajszej komisji radnego Andrzeja Dobrowolskiego, a w zasadzie pytanie do pracowników magistratu o zgodność wydanej decyzji celu publicznego, o której wspomniałem na wstępie, z przepisami ustawy ,,Prawo wodne”? Na moje pytanie, w jakim kontekście radny o to pyta, usłyszałem enigmatyczną odpowiedź, że tak ogólnie. Czyżby w sprawie budowy basenu w Garwolinie pojawiły się nowe fakty, o których nie wiedzą radni?

Przekonamy się o tym już niebawem, jeszcze w trakcie wakacji, a nie po ich zakończeniu. 

                                                                                                           MAREK JONCZAK

Nie rozumiejąc aluzji, sugestii i myśli przewodniej autora zamieszczamy tekst radnego miejskiego. Przesunięcie głosowania nad zmianami w budżecie nastąpiło dlatego, że 29 lipca skarbnik zaproponuje kolejne zmiany.- przypis AD

.