24 października 2021r. Imieniny: Marcina, Rafała, Arety
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
Wystąpienie Antoniego Frąckiewicza przy zatwierdzeniu finansowania budowy basenu

Antoni Frąckiewicz, obok Marek Jonczak.
 
          Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Mieszkańcy Garwolina, wojna o AquaPark została zakończona. Dzisiejsza Rada Miasta Garwolin, podejmie uchwałę w sprawie zmian w budżecie Miasta, w tak zwanym planie wieloletnich inwestycji, w której są zapisane pieniądze pozwalające Burmistrzowi rozpoczęcie procedury ogłoszenia przetargu na budowę AquaParku w miesiącu wrześniu.

         Mija sześć lat kiedy Rada Miasta Garwolin podjęła decyzję o budowie AquaParku, sześć lat obfitujących w dramatyczne sytuacje dotyczące budowy tej inwestycji tak potrzebnej mieszkańcom Garwolina i całego powiatu garwolińskiego, którzy by się wykąpać ze swoimi dziećmi jeździli  do różnych miast gdzie znajdowały się AquaParki , szkoły miejskie i okoliczne robiły wycieczki do AquaParków za które rodzice musieli płacić. Miasto Garwolin mimo że przez jego środek przepływa rzeka Wilga, mieszkańcy są w czasie lata pozbawieni możliwości kąpania się i wypoczynku na całej długości od Leszczyn do torów kolejowych, różne są tego przyczyny, mimo bardzo nowoczesnej oczyszczalni ścieków i 97% miasta skanalizowanego w wodach rzeki Wilgi co roku pojawia się bakteria ,,coli”, która doprowadza do zamykania przez sanepid kąpieliska dla dzieci ,, oczka” przy rzece Wildze.

       Idea budowy AquaParku zrodziła się ponad osiem lat temu i każde ugrupowanie polityczne, stowarzyszeniowe i indywidualni kandydaci startujący do Rady Miasta w swoim programie wyborczym mieli budowę AquaParku  w Garwolinie, jak to wyglądało w praktyce, uważny obserwator sceny politycznej na terenie Miasta Garwolin widział i słyszał, zapisano tony papieru, wypowiedziano wiele słów za i przeciw, wiele inwektyw w kierunku Burmistrza i mojej skromnej osoby, (gawędziarz, radny co nie wie co mówi innych pomówień tylko dlatego, że byłem gorącym zwolennikiem budowy AquaParku i w tym wspierałem Burmistrza Mikulskiego. Jestem ,,bedokiem” tak  jak Burmistrz Mikulski i Miasto Garwolin uważam za swoją najukochańszą ,,małą ojczyznę” w której żyli i żyją moi najbliżsi i dla niej pracowali, a także o tym mieście decydowali, tak jak ostatni Burmistrz Miasta Garwolin w II Rzeczpospolitej Franciszek Paśniczek, który był bratem rodzonym mojej babci Marii.

         Będąc wieloletnim Radnym Miasta Garwolin, uważam, że jeżeli zostałem wybrany do Rady Miasta Garwolin to powinienem z tego obowiązku się wywiązywać i ponosić za podejmowane decyzje odpowiedzialność i działać na rzecz całego miasta i jej mieszkańców, a nie widzieć tylko swój okręg wyborczy,  ulicę Rataja, czy budowa chwytaczy na boisku na osiedlu Stacyjna.

         Budowa AquaParku jest budową która będzie służyć wszystkim mieszkańcom miasta Garwolin i mieszkańcom powiatu Garwolińskiego przybliży im dojazd do nowoczesnego ośrodka rekreacyjnego i obniży koszty ponoszone przez budżety rodzinne, pozwoli miło spędzić czas dzieciom, rodzicom a także dziadkom, którzy przyjdą ze swoimi wnukami.

         Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez mniejszość w Radzie Miejskiej dotyczącej przeprowadzenia referendum w sprawie budowy AquaParku w Garwolinie miało dwa cele, jeden to upływający termin pozwolenia na budowę, drugi to zakończenie dyskusji o tym kto jest za budową  AquaParku, kto chce zatrzymać rozwój miasta na następne 10- lat jak straszyli panowie z SdG i doprowadzić do zapaści finansów miasta Garwolin a winnych wskazywać Radnego Frąckiewicza i Burmistrza Mikulskiego. Odwołanie się do ,,suwerena” czyli do wszystkich mieszkańców naszego miasta w kwestii budowy AquaParku miało na celu  uniknięcia oszukiwania mieszkańców Garwolina w zbliżających się wyborach samorządowych, gdzie wszyscy startujący mieli by na swoich sztandarach  wypisane ze są za jego budową, a wszystko robią aby budowa nie była zaczęta, ponieważ:  służby podległe Burmistrzowi są nie kompetentne i nie napisały dobrze wniosku o dotacje z UE, dlatego Miasto Garwolin nie dostało tej dotacji, albo że Burmistrz i Radny A. Frąckiewicz chcą doprowadzić do zapaści w finansach Miasta.

         Panie Przewodniczący Panie i Panowie Radni Szanowni Zebrani Mieszkańcy Miasta Garwolin mimo że pytanie postawione w referendum o budowie AquaParku było tendencyjne i wskazywało suwerenowi co ich czeka gdy zagłosują ,,za„  by budowa była priorytetowa, prowadząca do zadłużenia i ograniczenia wydatków na inne inwestycje w mieście, Mieszkańcy Garwolina w prawie 80% uczestniczący w referendum opowiedzieli się za jego budową wskazując Kolegom Radnym z SdG iż, ich działania w kwestii budowy AquaParku były małostkowe, godzące w rozwój naszego miasta i prowadzące do jego marginalizacji w obrębie województwa mazowieckiego, gdzie inne ośrodki miejskie wokół nas budują  AquaParki, a nasze miasto ze względów politycznych i partykularnych SdG tej budowy nie zacznie i nie pobuduje.

         Mieszkańcy Garwolina w imieniu siedmiu Radnych inicjatorów Referendum bardzo, a bardzo dziękuje wam za taką waszą postawę obywatelską, iż wskazaliście niektórym wybranym przez was radnym jaką powinni podjąć decyzję dwa lata temu, ,,budowa AquaParku byłaby już na ukończeniu„.

         Mieszkańcy Garwolina jeszcze raz w imieniu swoim i pozostałej szóstki dziękuję za wsparcie naszej inicjatywy uchwałodawczej i opowiedzeniu się za budową AquaParku, która zamknie próbę manipulacji waszymi głosami w zbliżających się wyborach samorządowych.

P.S

Decyzja o budowie powinna być podjęta przez Radnych którzy byli wybrani w  wyborach powszechnych , ponieważ to oni posiadają mandat podejmowania takich decyzji, a wyborcy powinni ich za podejmowane decyzje rozliczyć w następnych  wyborach.

         Jeszcze raz dziękuję wszystkim Mieszkańcom Garwolina którzy uczestniczyli w ,,Referendum” i byli ,,za” i tym którzy byli przeciw, ich uwagi też trzeba brać pod uwagę, ponieważ ta inwestycja jest największą jaką na przestrzeni 20 lat istnienia samorządu w Garwolinie dzisiaj podejmujemy.

                                                                                                             Antoni Frąckiewicz

             

Dopisek gospodarza strony:

Do 2 grudnia 2009 roku trwały starania burmistrza Garwolina o dotację europejską do budowy basenu, a potem jeszcze kilka tygodni oczekiwaliśmy na uzasadnienie odrzucenia garwolińskiego wniosku. Mimo przegranej warto było walczyć o dotację, aby przekonać się, czy ją zdobędziemy czy nie. Moim zdaniem budowanie basenu 2 lata temu bez czekania na rozstrzygnięcie kwestii dotacji, byłoby karygodną łatwizną.

Dlatego nie zgadzam się z zasadniczą tezą Antoniego Frąckiewicza.

                                                                                                                                              Andrzej Dobrowolski 

.