4 grudnia 2021r. Imieniny: Barbary, Krystiana, Berny
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
O lokalizacji pływalni - Andrzej Dobrowolski

          W poprzedniej kadencji władz miejskich zapadła decyzja o lokalizacji krytej pływalni na terenie OSiR. Podjął ją burmistrz Tadeusz Mikulski. Jako radny opozycji dowiedziałem się o niej z … Życia Garwolina, a nie na posiedzeniu komisji rozwoju gospodarczego.  

          Moje mniejszościowe w ówczesnej radzie Stowarzyszenie dla Garwolina było zdania, że przy projektowaniu basenu należy wziąć pod uwagę dwie ważne wskazówki ekspertów, którzy opracowywali dokumenty dla Miasta.

          Eksperci z warszawskiego Instytutu Gospodarki Komunalnej zapisali w Studium Kierunków i Uwarunkowań Rozwoju Przestrzennego Garwolina z roku 2000, że na terenach nadrzecznych należy unikać budownictwa ze względu na niebezpieczeństwo występowania nienośnych gruntów i zły mikroklimat. Zaś eksperci z wrocławskiego Dolnośląskiego Centrum Szkolenia Samorządowego zalecili w Strategii Rozwoju Garwolina z roku 2002, by budować w Garwolinie basen powiatowy, a nie miejski.

          Dlatego SdG chciało lokalizować basen realizowany wraz z Powiatem pod Szkołą Podstawową nr 5, o czym pisaliśmy w naszym miesięczniku - Twoim Powiecie.

          Dziś jest na to za późno, pod tą szkołą wybudowano boisko i zaplanowano salę gimnastyczną.

          Po wtóre: Miasto Garwolin zaciągnęło jeszcze w poprzedniej kadencji zobowiązania płatnicze (odwierty, projekt) za około 300 tys. zł, a ponieważ decyzje te miały charakter legalny, to nie można przekreślać ich bez uzasadnienia motywującego odstąpienie od wykorzystania tych wydatków.

          Dlatego SdG wiedząc, że lokalizacja jest słaba tak samo jak lokalizacja przedszkola na stadionie, respektowała ją. Nasze uwagi co do tej inwestycji dotyczyły tylko aspektów jeszcze nie przesądzonych.

          Piszę o tym dlatego, że po wystąpieniu problemów przy budowie szatni dla klubu piłkarskiego, mnożą się pytania o sens budowania basenu na terenie OSiR.

           Pan Burmistrz Tadeusz Mikulski zapewnia, że teren zamierzenia budowlanego basenu jest bezpieczny, bo został zbadany przez odwierty. Jednak opis badania geotechnicznego zawiera zapis mówiący, że ostatecznie jakość nośną gruntu zbadać trzeba będzie po wykopaniu gruntu w wykopach pod fundamenty.

           Garwolińscy geodeci obecni przy wykopach pod fundamenty przy rozbudowie Avonu i budowie obwodnicy, byli świadkami sytuacji w której geolog nakazywał zejść 3 metry niżej od poziomu pierwotnie planowanego, (a nawet 2 razy głębiej), wobec słabej jakości nośnej gruntu. To oczywiście znacznie podnosi koszty budowy. Wobec skali inwestycji może to oznaczać, że wywózka ziemi z terenu OSiR i ponadstandardowe wzmocnienie fundamentów będą równe milionowym kosztom odpowiedniej działki pod basen w innym miejscu Miasta.

           SdG będzie szanować prawomocne ustalenia. Uważam, że jedynym człowiekiem, który mógłby ewentualnie zaproponować inną lokalizację pływalni, wraz z uzasadnieniem odstąpienia od lokalizacji nad rzeką, jest Tadeusz Mikulski. Wraz z przyjęciem odpowiedzialności za decyzję.

Andrzej Dobrowolski, SdG