21 października 2021r. Imieniny: Urszuli, Hilarego, Celiny
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
Najważniejsze jest uprzemysłowienie

            Pod koniec kadencji samorządu, po to by uporządkować widzenie spraw miejskich, warto przypomnieć sobie najważniejsze zagadnienie Miasta.

           Jest nim stworzenie warunków dla uprzemysłowienia.

         Mamy w Garwolinie miejsce, które zostało wstępnie przygotowane do przyjęcia przemysłu. Jest to dzielnica po wschodniej stronie obwodnicy. Jakie ma zalety w porównaniu do zwykłych miejsc?

          Leży na prowincji a poza metropolią, której charakter nie sprzyja budowaniu fabryk. Leży jednak blisko metropolii, co ułatwia funkcjonowanie fabryki przez bliskość kooperantów, węzłów komunikacyjnych, specjalistycznych kadr, ośrodków wynalazczych (innowacje). Leży w mieście powiatowym, które jest naturalnym centrum swej ziemi.

         Należy do jednego, obliczalnego właściciela, jej teren nie wymaga komasacji. Jest to właściciel, który winien brać pod uwagę społeczne skutki zadysponowania tą ziemią – jest to bowiem Starostwo Powiatowe.

         Rada Miasta przekwalifikowała ten teren pod cele przemysłowe – choćby jutro można otrzymać pozwolenie na budowę zakładu przemysłowego na tym miejscu. Działki tej dzielnicy są duże – preferowane dla dużych fabryk, planowana droga główna jest szeroka – dobra dla ruchu TIR-ów.

         Przygotowywana jest budowa dróg uzbrojonych w media, więc zapewne za rok dotychczasowa możliwość prawna zostanie uzupełniona o możliwość techniczną.

         Wadą tej strefy jest to, że właściciel gruntów nie jest w stanie do końca rozwiązać wszystkich problemów obecnych zwykle przy lokalizacji fabryki i jeśli przemysłowiec zażąda np. inwestycji z zakresu działania Miasta a nie Starostwa, trzeba będzie to negocjować z władzami miejskimi. Wada ta nie istniałaby gdyby strefa była miejska, ale w pewnym momencie ubiegłej kadencji nieodwracalnie została utracona możliwość wykreowania choćby małej miejskiej strefy (nie z winy SdG) i dziś za późno na poprawienie tego aspektu.

         To, czy strefa aktywności gospodarczej zostanie dobrze wykorzystana, czy przyjmie pożyteczne fabryki, zależy od Starostwa i Rady Powiatu.

         Niebezpieczeństwo tego procesu niesie pokusa szybkiego rozprzedania tej ziemi by wygenerować łatwe pieniądze na inwestycje powiatowe, albo sprzedania tej ziemi samym radnym. Nie wiążę tego zagrożenia z radnymi obecnej kadencji samorządu powiatowego.

         To tyle.

         Za obwodnicą leży grunt Starostwa o podobnym charakterze. Rada Miasta rozpoczęła nowelizację Studium Kierunków i Uwarunkowań Rozwoju Przestrzennego Garwolina, w której być może znajdzie się zapis o predyspozycjach tej strefy do przyjęcia przemysłu i składów. Za – powiedzmy 10 lat – po zagospodarowaniu strefy przed obwodnicą, być może przyjdzie czas na tę drugą.

Andrzej Dobrowolski