22 stycznia 2022r. Imieniny: Anastazego, Wincentego, Gaudentego
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
Aquapark ruszył - Michał Rękawek dziękuje Powiatowi

W  ubiegłym tygodniu miały miejsce dwa zdarzenia, które rozwijają znacząco sprawę budowy Aquaparku w Garwolinie. 

Na sesji w dniu 28 września Rada Powiatu  Garwolińskiego podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Garwolin na realizację zadania pn. "Budowa krytej pływalni typu wielozadaniowego z parkingiem w Garwolinie". Deklarowane przez Powiat wsparcie finansowe ma wynosić do 2 milinów złotych. Szczegóły tej pomocy zostaną określone w umowie, którą powiat zawrze z miastem. Osobiście jestem bardzo zadowolony z tej deklaracji dofinansowania budowy miejskiego Aquaparku, gdyż jest ona skutkiem propozycji, którą złożyłem Zarządowi Powiatu reprezentowanemu przez starostę Grzegorza Woźniaka i wicestarostę Marka Chciałowskiego dokładnie pół roku wcześniej w dniu 25 marca br.

       Wówczas Zarząd Powiatu Garwolińskiego bardzo pozytywnie odniósł się do mojej inicjatywy i nadał sprawie bieg. Komisje Rady Powiatu pozytywnie zaopiniowały wsparcie finansowe dla miasta i ostatecznie sprawa po pół roku trafiła na sesję Rady Powiatu Garwolińskiego, gdzie otrzymała pełne poparcie – wszyscy radni powiatowi obecni na sesji byli za przyjęciem uchwały. Pomimo, iż bezpośrednio po głosowaniu miałem możliwość podziękować  Radzie i Zarządowi Powiatu Garwolińskiego chciałbym jeszcze raz wyrazić im swoją głęboką wdzięczność za zrozumienie podjętej przeze mnie inicjatywy, która doprowadziła do deklaracji udzielenia pomocy finansowej potrzebnej do budowy Aquaparku.  Jest to o tyle istotne, że przecież z krytej pływalni będą korzystać nie tylko mieszkańcy miasta, ale również powiatu.

Dwa dni później ogłoszony został przetarg, który ma wyłonić  firmę budowlaną, która zbuduje Aquapark w Garwolinie. Należy przypomnieć o tym, że 20 czerwca br. mieszkańcy Garwolina zdecydowali, że budowa ta będzie realizowana w pierwszej kolejności wyprzedzając inne inwestycje miejskie, czyli że będzie dla obecnych i przyszłych władz miasta (wybory już 21 listopada) priorytetem.  Mam nadzieję, że przetarg wygra firma budowlana, która złoży najkorzystniejszą finansowo, ale także merytorycznie ofertę. Liczę więc na to, że pan burmistrz Tadeusz Mikulski powoła złożoną z fachowców komisję przetargową, która ze szczególną starannością dokona analizy złożonych ofert, aby po rozstrzygnięciu przetargu nie doszło do sytuacji takiej z jaką mieliśmy do czynienia w ubiegłym roku z wykonawcą tzw. ścieżek rowerowych (jakość wykonanych prac i umowa na roboty dodatkowe) czy też w tym roku, tj. z niemożnością rozpoczęcia budowy budynku sanitarno-szatniowego na stadionie (istotne błędy konstrukcyjne w dokumentacji projektowej, brak analizy geotechnicznej).

Chodzi przecież o to, aby wybudowany olbrzymim nakładem finansowym garwoliński Aquapark został wykonany prawidłowo i mógł służyć  przez wiele lat nam mieszkańcom miasta i powiatu. Tego nam wszystkim życzę najbardziej.

                                                                                            Michał Rękawek

                                                                           Przewodniczący Rady Miasta Garwolin


Zaczęło się od rozmów Michała Rękawka z Grzegorzem Woźniakiem i Markiem Chciałowskim w momencie impasu jaki zapanował po odrzuceniu wniosku o dotację europejską dla Garwolina. (patrz strona - http://www.czasgarwolina.pl/?parametry=Starsze%20teksty|%;%|240 )
.