29 listopada 2021r. Imieniny: Błażeja, Saturnina, Fryderyka
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
Davila na dobranoc - myśli konserwatysty

Niewiara nie jest grzechem: jest karą.


Głupiec zazdrości nawet tego, czego nie pożąda.


Wiadomości są substytutem prawd.


Gwiazdy tego stulecia są błędnymi ognikami na bagnistej równinie zbutwiałego społeczeństwa.


Głupiec nie odrzuca jakiegoś błędu dopóty, dopóki ten błąd jest modny.


Ogłosić swoją autonomię to nie chcieć innych panów niż brzuch i seks.


Wulgarność skolonizowała Ziemię. Jej orężem były: prasa, radio i telewizja.


 Postępowy chrześcijanin kokietuje swego przeciwnika, aby dać sobie wybaczyć swoją wiarę.


Nie każdy nauczyciel jest głupi, ale każdy głupi jest nauczycielem.


Idee liberalne są sympatyczne. Ich konsekwencje – tragiczne.


Uniwersytet jest miejscem, w którym młodzi ludzie powinni uczyć się milczeć.


Niewolnikiem maszyny jest nie tyle robotnik, ile konsument.


Każdy żebrak jest mym bratem.


Proza lewicowa jest zawsze wyborcza.


Bogacz traci pewność siebie w obecności człowieka, który mu nie zazdrości.


Skrajny konserwatyzm – np. takiego Gogola – jest tak utopijny jak skrajny liberalizm, lecz mniej głupi.


Należy wierzyć w powołanie tylko tego, kto – jak Sokrates – nie wystawia rachunków.


Demokracja pojęciem „zdrowa rywalizacja” ochrzciła zazdrość.


I anioły, i diabły przy łożu śmierci współczesnego człowieka doznają uczucia zawodu: natykają się bowiem jedynie na ślady po dawno ulotnionej duszy.


Jasność umysłu jest łupem pokonanego.


Demokrata pragnie skrycie być posłusznym tylko temu, kto nie zasługuje na to, by rządzić. Jaka inna zasada selekcji wyjaśnia wyniki wyborów?


Bogowie karzą, pozbawiając rzeczy znaczenia.

                                                                                           Mikołaj Davila (www.furtasacra.pl)

wybrał A.D.