20 maja 2022r. Imieniny: Bazylego, Bernardyna, Bronimira
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
Gdybym organizował debatę ...

          Gdybym to ja organizował debatę burmistrzowską ‘2010 zadałbym kandydatom następujące pytania:

                                                           O przeszłości:

          1/ W roku 1996 burmistrz Garwolina pomagał zagranicznym przedsiębiorcom w umiejscowieniu fabryki kosmetyków w Garwolinie. Czy to dobrze czy źle?

            2/ W 1997 miejska rada podjęła decyzję o sprzedaży lokali komunalnych ich lokatorom z bardzo dużą bonifikatą. Czy to dobrze czy źle?

           3/ Wiosną 2003 roku burmistrz Garwolina zorganizował przetarg na dzierżawę miejskiego zieleniaka, który wygrała organizacja, której prezesem był tenże burmistrz. Czy to dobrze czy źle?

          4/ Jesienią 2006 roku ruszyła budowa przedszkola zlokalizowanego przez burmistrza Miasta na stadionie, co zlikwidowało pusty pas przestrzeni zaplanowany przez architekta wokół bieżni stadionu. Czy to dobrze czy źle?

          5/ Wiosną 2006 burmistrz Miasta zlecając tworzenie projektu basenu miejskiego zlokalizował go w strefie bezpośredniego zagrożenia powodziowego nad Wilgą. Czy to dobrze czy źle?

                                                       O teraźniejszości:

          1/ Basen w Garwolinie jest budowany jako obiekt rekreacyjny. Czy nie powinien być obiektem oświatowym, przy szkole?

          2/ Jak należy ocenić wykonanie przebudowy osi drogowej Garwolina z utworzeniem ścieżek rowerowych za 2 miliony złotych?

          3/ Czy garwolińskie gazety i strony internetowe relacjonują kwestie miejskie uczciwie i profesjonalnie?

           4/ Czy w Garwolinie istnieje układ władzy nazwany przez dziennikarza Rzeczypospolitej „garwolińską republiką kolesiów”?

          5/ Czy stowarzyszenia miejskie obecne w samorządzie Garwolina powinny zawsze wspierać burmistrza?

                                                             O przyszłości:

          1/ Czy można budowę basenu sfinansować ze sprzedaży 49% akcji PWiK – „rodowych sreber Garwolina”?

          2/ Czy to dobrze, że obecna miejska rada zastrzegła dużą wielkość działek w  strefie aktywności gospodarczej, zamiast podzielić ją drobno z myślą o przeprowadzce do niej naszych drobnych firm z okolic?

          3/ Czy zakończenie trendu wyprowadzek mieszkańców z Garwolina może znaleźć rozwiązanie w rozwoju przedmieść i integracji Garwolina z okolicznymi miejscowościami?

          4/ Czy w przyszłości powinno obowiązywać prawo ograniczające czas burmistrzowania do 2 kadencji?

          5/ Kto z komitetu wyborczego kandydata mógłby w przyszłości być jego zastępcą - wiceburmistrzem Garwolina?

Andrzej Dobrowolski, SdG