18 sierpnia 2022r. Imieniny: Heleny, Bronisława, Ilony
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
Kilka faktów o rozbudowie drogi S17

W dniu 30 marca 2010 roku w sali kinowej Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie została przeprowadzona rozprawa administracyjna dotycząca planowanej rozbudowy drogi krajowej Nr 17 na odcinku przebiegającym przez teren powiatu garwolińskiego.

Przedmiotowa rozprawa miała charakter konsultacji społecznych, w których mogli uczestniczyć wszyscy zainteresowani sprawą rozbudowy drogi i jej nowym przebiegiem. Informację w sprawie konsultacji opublikował  portal grajdol.pl w dniu 17 marca 2010 roku. Udział w rozprawie wzięli przedstawiciele:  Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, Wojewody Mazowieckiego, Starosta Powiatu Garwolińskiego, Burmistrz Miasta Garwolin, Wójtowie Gmin przez, które będzie przebiegała nowa trasa S-17, mieszkańcy oraz Stanisława Prządka   Poseł na Sejm RP.   Konsultacje przebiegały w bardzo dobrej atmosferze ze szczególnym zwróceniem uwagi na wyjaśnienie wszystkich wątpliwości i wniosków zgłaszanych w tej sprawie przez samorządowców z poszczególnych gmin i powiatu garwolińskiego. Wszystkie wnioski i postulaty dotyczące przebiegu trasy  zostały uwzględnione, a sama rozprawa zakończyła się wynikiem pozytywnym co znalazło potwierdzenie w podpisanym protokole z konsultacji społecznych. W ten sposób zostały spełnione wszystkie wymogi formalne aby została wydana decyzja środowiskowa, której wydanie jest warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę.

Decyzja ta obligatoryjnie musi obejmować obszar przez, który przebiega cała trasa, a więc teren powiatów: mińskiego i otwockiego. W powiatach tych jednak sprawy nie przebiegają tak dobrze jak w powiecie garwolińskim ze względu na protesty mieszkańców w kwestii dotyczącej samego przebiegu drogi. Zapytany w związku z zaistniałą sytuacją o ewentualny termin rozpoczęcia tej inwestycji dyrektor Oddziału Centralnego GDDKiA Stanisław Dmuchowski odpowiedział w sposób stanowczy, że realnym terminem rozpoczęcia robót  związanych z rozbudową drogi S-17 jest rok 2014. Chciałbym przypomnieć czytelnikom, że w związku z organizacją przez UEFA  w Polsce EURO 2012  odcinek drogi S-17 ( Zakręt -Garwolin) planowany był do realizacji w roku 2010 ( rozpoczęcie I etapu robót). Minister Infrastruktury wyznaczył na dzień 27 grudnia 2010 r. ostateczny termin zgłaszania wniosków i uwag do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015. Stanowisko w sprawie tego programu do Ministra Infrastruktury wystosował Zarząd Powiatu Garwolińskiego, w którym zwrócił uwagę na przedstawione wyżej fakty oraz wnioskował  o  rozpoczęcie  rozbudowy  pierwszego etapu S-17 w roku 2011. Podobne stanowisko w tej sprawie przesłali zapewne i inni przedstawiciele władzy lokalnej w powiecie garwolińskim. W dniu 28 grudnia 2010 roku obecny na sesji Rady Powiatu Garwolińskiego wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski odpowiedział na zadane pytanie z sali przez radnego powiatowego Macieja Kurowskiego, że jedynym powodem braku rekomendacji z jego strony Ministrowi Infrastruktury ujęcia w PBDK na lata  2011-2015 drogi krajowej Nr 17 jest brak przygotowanej dokumentacji, która umożliwiłaby wydanie pozwolenia na budowę. Odpowiedzialny za zaistniały stan  jest z ramienia inwestora Oddział Centralny GDDKiA w Warszawie, a przyczyna tkwi w opisanych wyżej problemach dotyczących lokalizacji trasy na terenach powiatów ościennych. Konkludując przedstawiłem fakty dotyczące przygotowań do realizacji najważniejszej po wybudowaniu obwodnicy miejskiej inwestycji drogowej w powiecie garwolińskim z pełną świadomością, że temat ten może stanowić podstawę do działań lokalnych polityków przed kampanią wyborczą do parlamentu 2011. Ocenę pozostawiam czytelnikom.                                                                                

                                                                                                          Marek Jonczak

 

Teza zawarta w tekście (brak dokumentacji jest przyczyną, a nie pretekstem, do odroczenia budowy dróg - wobec trudnej sytuacji finansowej państwa) jest sprzeczna z opinią gospodarza Czasu Garwolina. - AD 

.