22 stycznia 2022r. Imieniny: Anastazego, Wincentego, Gaudentego
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
Rusza tworzenie nowego miejscowego planu zagospodarowania

 

http://www.czasgarwolina.pl          Rada Miasta Garwolina podczas ostatniej sesji w dniu 9 lutego br. postanowiła rozpocząć procedurę uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego za obwodnicą, aż do granicy administracyjnej miasta na zachodzie oraz na odcinku od ulicy Stacyjnej na południu, aż do Miętnego na północy.

           Na terenie tym obowiązuje obecnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony Uchwałą Nr VII/35/2003 z dnia 15 kwietnia 2003 roku. Zgodnie z tym planem tereny te są przeznaczone pod osadnictwo rolne.

           Celem tego przekształcenia jest nadanie tym terenom charakteru sprzyjającego rozwojowi aktywności gospodarczej,  zabezpieczenie przed dewastacją przestrzeni przez przypadkowe lokalizacje pojedynczych obiektów oraz wytyczenie przyszłych dróg. Plany zagospodarowania powinny wyprzedzać rozwój wydarzeń inwestycyjnych w dzielnicy - stąd inicjatywa rozpoczęcia kilkuletniej procedury planistycznej za obwodnicą, nim realnie zagospodarowana została strefa przed obwodnicą.

           Tereny,  które swym zasięgiem obejmie nowy plan zagospodarowania przestrzennego są położone (dzieli je tylko obwodnica) naprzeciwko Garwolińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, która powstała na podstawie uchwały Rady Miasta Garwolina z dnia 1 czerwca 2009 roku. Strefa ta ma charakter przemysłowy. Władze powiatowe (właściciele gruntów) mają w tym roku wybudować tam drogę oraz w niedługim czasie uzbroić ten teren w media (woda, kanalizacja, gaz, energia elektryczna), co powinno zachęcić inwestorów do lokalizacji w Garwolinie swych inwestycji tworzących nowe miejsca pracy.

Michał Rękawek