22 stycznia 2022r. Imieniny: Anastazego, Wincentego, Gaudentego
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
Zdążyć przed kryzysem i zakazem budowy - argument Tadeusza Mikulskiego

Na stronie Urzędu Miasta ukazało się oświadczenie burmistrza Tadeusza Mikulskiego. Oto ono: 

                                                
BUDUJMY W ZGODZIE

            20 czerwca 2010r. mieszkańcy Miasta w referendum miejskim opowiedzieli się za budową krytej pływalni w Garwolinie. Pytanie referendalne ustalone przez Radę Miasta brzmiało: "Czy jest Pan/Pani za rozpoczęciem budowy krytej pływalni w Garwolinie, jako priorytetowej inwestycji miasta, godząc się na jego zadłużenie i ograniczenie wydatków na inne inwestycje w mieście m.in. takie jak budowa i remonty ulic i chodników, parkingów, rozbudowa szkół i przedszkoli".

              Uzyskano odpowiedź "TAK". Był to zarówno dla Burmistrza jak i dla wszystkich radnych znak, jak ważną inwestycją dla mieszkańców miasta jest pływalnia i jak duże nadzieje wiążą z jej realizacją. Dlatego też zostały podjęte dalsze działania, aby realizacja tej inwestycji stała się możliwa.

              W dniu 2.08.2010 roku Rada Miasta Garwolin podjęła uchwałę nr LXIV/264/2010 dotyczącą zmian w budżecie na 2010 rok i w wieloletnim programie inwestycyjnym, w którym zaplanowano do realizacji budowę krytej pływalni typu wielozadaniowego. W oparciu o zaplanowane zmiany ogłosiłem przetarg i podpisałem umowę z wykonawcą.

             Zadłużenie budżetu miasta na dzień 17.05.2010 roku wynosiło 19,87%. Z chwilą realizacji budowy przy zaciągnięciu zobowiązania na kwotę 14,6 mln zł zadłużenie miasta może maksymalnie wynieść 33,7% w roku 2014 – informowałem o tym w ulotce zachęcającej do udziału w referendum, niczego nie ukrywając. Pomoc finansową przy budowie krytej pływalni zadeklarowali: Starostwo w wysokości 2 mln zł (Uchwała Nr XLVI/247/2010 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 28 września 2010r.), gmina Garwolin w wysokości 200 tys. zł (Uchwała Nr XXVIII/197/2010 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 października 2010r.), gmina Borowie w wysokości 100 tys. zł (Uchwała Nr XXXIX/196/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 28 października 2010r.) oraz firma Avon w wysokości 750 tys. zł. W sumie jest to ponad 3 mln zł.

               W oparciu o w/w uchwałę z dnia 2.08.2010 roku  został ogłoszony przetarg na budowę krytej pływalni. W dniu 24 stycznia 2011 roku Rada Miasta Garwolin podjęła uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Garwolin na lata 2011 – 2031. W załączniku nr 2 do uchwały zaplanowano, że łączne nakłady na budowę krytej pływalni wyniosą 20 500 000 zł z następującym rozbiciem: 7 300 000 na 2011 rok, 6 700 000 zł na 2012 rok i 6 500 000 zł na rok 2013.

                   Budowa krytej pływalni jest dla Miasta inwestycją priorytetową i prorozwojową, co podkreślałem i podkreślał to również w ulotkach referendalnych ówczesny Przewodniczący Rady Miasta Michał Rękawek. Przede wszystkim budowa krytej pływalni typu wielozadaniowego stworzy dla dzieci i młodzieży możliwość nauki pływania, a dla rodziców możliwość aktywnego wypoczynku po ciężkiej pracy. Kryta pływalnia zapewni również prawidłowy rozwój fizyczny dzieci i młodzieży, a także stworzy możliwość rehabilitacji i poprawy stanu zdrowia osób niepełnosprawnych.

                 Rozpoczęcie budowy krytej pływalni w Garwolinie było ostatnim momentem, kiedy realizacja tej inwestycji mogła się rozpocząć, tym bardziej, że wykonany był projekt i uzyskane pozwolenie budowy. W przeciwnym razie, patrząc na zmieniającą się sytuację w kraju, w dobie kryzysu gospodarczego budowa pływalni w Garwolinie mogłaby się odsunąć w czasie nawet o kilka czy kilkanaście lat. Powinniśmy przestać się uskarżać się a faktycznie zacząć ze sobą współpracować, by kryta pływalnia w Garwolinie powstała bez względu na zapatrywania i osobiste ambicje.

                Moim celem jest doprowadzenie do ukończenie budowy krytej pływalni, gdyż taka była wola mieszkańców miasta i dobrze by było żeby wszyscy zastanowili się jak pomagać a nie utrudniać.

                  Tym, którzy wzięli udział w referendum jeszcze raz chcę podziękować za uzyskane wsparcie i wiarę w pomyślność ukończenia inwestycji. Dzięki Państwa postawie mam siłę i determinację do dalszego działania.

                                                                             Tadeusz Mikulski, Burmistrz Garwolina

http://www.czasgarwolina.pl

Od redakcji:
        
Ocena sytuacji autora tekstu jest sprzeczna z oceną gospodarza Czasu Garwolina. 

                                                                                                            Andrzej Dobrowolski

.