14 sierpnia 2022r. Imieniny: Euzebiusza, Maksymiliana, Alfreda
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
Na Stacyjnej mogą być wiaty

 http://www.czasgarwolina.pl           
Na sesji Rady Miasta w dniu 29 sierpnia zapytałem Pana Burmistrza o wykonanie chodnika przy ul. II AWP, który miał kosztować według tegorocznej uchwały budżetowej 20 800 zł. Kierownik wydziału inwestycyjnego Pan Jerzy Makulec odpowiedział, że na ten cel urząd wydał ok. 12 000 zł.

            Byłem nieco zdziwiony bo zaplanowana przez radnych inwestycja miała być wykonana do ul. Szarych Szeregów a udało się ją wykonać jedynie na krótszym odcinku - do uliczki między boiskiem a działkami.

           Skoro jednak zostały środki finansowe z tego zadania w kwocie ok. 9 000 zł, postanowiłem po raz kolejny wystąpić do Burmistrza Miasta Pana Tadeusza Mikulskiego z interpelacją wspartą przez SdG - o wykonanie wiat przystankowych na osiedlu Stacyjna.

            Planowany koszt to: 3 000 zł x 2 wiaty = 6 000 zł.

            Czy Pan Burmistrz zechce zrealizować wykonanie wiat przed zbliżającymi się chłodnymi dniami? Jestem dobrej myśli. 

                                                                                                  Krzysztof Mianowski, SdG

             Zgodnie z zasadą Czasu Garwolina publikujemy każdy tekst podpisany imieniem i nazwiskiem autora, również takie jak ten, zawierające poglądy sprzeczne z poglądami gospodarza strony.

 

                                             JAK TO Z WIATAMI BYŁO…

        

         Wyrażam głęboką radość  związaną ze zmianą stanowiska Pana Przewodniczącego Komisji Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego Krzysztofa Mianowskiego w stosunku do wiat przystankowych na naszym osiedlu.

 

         Szkoda jedynie, że głosowanie Pana i pańskich kolegów z koalicji rządzącej uniemożliwiło wykonanie wiat w bieżącym roku budżetowym.

 

         Mieszkańcy osiedla już w grudniu 2010 sygnalizowali mi problem uszkodzonych wiat przystankowych, czego owocem był wniosek złożony przeze mnie podczas posiedzenia komisji w dniu 14 grudnia 2010 dotyczący uzupełnienia przeszkleń. Zmodyfikowany w czasie obrad na wymianę całych wiat zyskał akceptację  wszystkich radnych zasiadających w tej komisji - pańską również, jednak tylko do czasu obrad nad budżetem.

 

         Wniosek radnych klubu „Teraz Garwolin” zawierający poprawkę do projektu budżetu miasta Garwolin na rok 2011 dot. m.in. przeznaczenia  kwoty 6000 pln na wymianę wiat został odrzucony przez Pana i radnych z SdG. Na tę kwotę składać się miały również środki zdjęte w części m.in. z budowy chodnika przy ul. II Armii Wojska Polskiego (2000 pln) - którą to kwotę teraz Pan chce przeznaczyć na wiaty.

 

         Odnośnie pańskiej planowanej interpelacji do Burmistrza o przeznaczenie środków pozostałych z budowy chodnika przy ulicy II Armii Wojska Polskiego na wymianę wiat. Jest Pan radnym już dłuższy czas i dobrze wie, że środki te - jako środki bieżące - zostały już dawno rozdysponowane na inne inwestycje, więc jaki cel ma pańska interpelacja?

 

         Zgłaszanie przez Pana i pańskich kolegów  „nowych” wniosków  o wiaty sugeruje, że ważne jest nie to czego wnioski dotyczą, lecz to kto je podpisuje… Ocenę tego pozostawiam mieszkańcom.

 

         Mam nadzieję, że na przyszłość zechce Pan podnosić rękę w trakcie głosowań w Radzie Miasta w interesie mieszkańców swego okręgu wyborczego, a nie koalicjantów.

 

         Apeluję jednocześnie o więcej współpracy ponieważ jesteśmy reprezentantami najmniejszego okręgu wyborczego w naszym Mieście i siłą rzeczy jest nas w Radzie Miasta mniej, co w głosowaniach ważnych dla naszych mieszkańców widać gołym okiem.

 

         Ze swej strony dołożę wszelkich starań aby problem wiat zyskał pozytywne zakończenie. 

                           

                            Radny Marek Łagowski,  Kom. Wyb. Tadeusza Mikulskiego

 

                                                             Moja rekontra

 

             Autor jest radnym z Komitetu Wyborczego burmistrza Tadeusza Mikulskiego, dźwiga z nim odpowiedzialność za decyzje ich stronnictwa. Gdyby przekonał burmistrza do umieszczenia inwestycji wiat na Stacyjnej w burmistrzowskim projekcie budżetu, wiaty byłyby już wykonane. To przemilczana przez niego sprawa.

 

             Wprowadzanie poprawek na sesji budżetowej byłoby zrozumiałe u opozycji (SdG), natomiast dziwi gdy zgłasza je grupa radnych z ugrupowania burmistrza przedstawiającego do głosowania spójny plan finansowy. Ingerowanie weń grozi popsuciem całej uchwały budżetowej i narażeniem się na słuszny zarzut psucia rządów, w roku bieżącym zaś - na zarzut przeszkadzania w budowie basenu.

             Jak do kwestii niemożności wygospodarowania pieniędzy na wiaty ma się pierwszy w kadencji projekt Marka Łagowskiego, by burmistrzowską pensją podnieść o 3 000.- zł miesięcznie, projekt odrzucony przez SdG?

             Zamknijmy dyskusję na temat wiat, proszę.

                                                                                               Andrzej Dobrowolski, SdG

.