14 sierpnia 2022r. Imieniny: Euzebiusza, Maksymiliana, Alfreda
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
Krzysztof Żochowski z wrześniowego sejmiku

Sprzęt dla OSP i wsparcie renowacji zabytków.

 

         W poniedziałek 5 września na pierwszej po wakacjach sesji plenarnej zebrał się Sejmik Województwa Mazowieckiego.

          Program był wyjątkowo obfity, bo obejmował ponad 40 punktów. Do najważniejszych z nich, z punktu widzenia mieszkańców naszego powiatu należały: Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminom z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wniosków i udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Mazowieckiego.

         W pierwszym z tych punktów Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznał dofinansowanie następującym jednostkom OSP z naszego powiatu:

1.     Borowie – Agregat prądotwórczy (4 000zł) i motopompa (4 000zł) w sumie 8 000zł

2.     Unin – motopompa – 5 000zł

3.     Górzno – piła do betonu i stali – 2 000zł

4.     Łaskarzew – Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych – 15 000zł

Serdeczne gratulacje z okazji 100-lecia jednostki!

5.     Podwierzbie – zestaw oświetleniowy – 1 500zł

6.     Podłęż – Urządzenie do napełniania worków piaskiem – 5 000zł

7.     Przykory – Zestaw oświetleniowy – 7 000zł

8.     Kozłów – Agregat prądotwórczy – 2 000zł

9.     Parysów – Piła do betonu i stali 3 000zł

10. Łukówiec – Zestaw oświetleniowy – 2 000zł

11. Gocław – Motopompa – 3 500zł

12. Puznówka – Motopompa – 3 500zł

13. Gończyce – zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych – 10 000zł

Co daje po podliczeniu 67 500zł dla druhów z naszego powiatu z 5 000 000 przeznaczonych na wsparcie wszystkich jednostek w Województwie Mazowieckim. Uchwała została podjęta jednomyślnie. Bardzo się cieszę, że jako samorząd województwa mazowieckiego mogliśmy udzielić tej pomocy i jestem przekonany, że nasi druhowie będą czynili z nowego sprzętu dobry użytek. (Oby jak najrzadziej!)

W drugiej z uchwał, o których piszę, Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznał następujące środki dla naszego powiatu:

1.      Konserwacja balustrady chóru w kościele pod wezwaniem. Wniebowzięcia NMP w Maciejowicach – 30 000zł

2.      Konserwacja figury "Chrystusa niosącego krzyż" z dziedzińca przy kościele par. pod wezwaniem.. Świętej Trójcy w Gończycach – 7 000zł

3.      Konserwacja ołtarza w kaplicy cmentarnej w Łaskarzewie - I etap ( konserwacja rzeźb Apostołów Piotra i Pawła, kolumn i uszaków) – 20 000zł

 

Co daje w sumie 57 000zł dla Powiatu Garwolińskiego z 5 000 000 przeznaczonych na wszystkie tego typu zadania na Mazowszu.

 

Oczywiście ta uchwała też została podjęta jednomyślnie.

 

Warto nadmienić, że jedną z kluczowych inwestycji punktu wiedzenia zachowania dziedzictwa narodowego na naszym terenie jest renowacja ratusza w żelechowskim rynku. Zadania tego podjął się samorząd miasta Żelechowa kierowany przez panią burmistrz Mirosławę Miszkurkę. Niestety ze względów formalnych wniosek samorządu żelechowskiego nie mógł być uwzględniony. Mając na względzie znaczenie, jakie dla naszego Powiatu i tej części Mazowsza ma dziedzictwo tradycji, którego depozytariuszem jest Żelechów zwróciłem się z prośbą do Zarządu Województwa Mazowieckiego, aby po uzupełnieniu wad formalnych wniosku, jeżeli pojawią się wolne środki – przeznaczyć je na ten właśnie cel. Była to jedyna inwestycja omawiana indywidualnie na Sesji Sejmiku. Otrzymałem zapewnienie wicemarszałka Marcina Kierwińskiego i radnego Leszka Celeja – przewodniczącego komisji kultury i dziedzictwa narodowego, że jeżeli takie rezerwy się pojawią to w pierwszym rzędzie zostaną skierowane na ten cel. Za tą pomoc i wsparcie dziękuję.

 

Krzysztof Żochowski

Radny

Sejmiku Województwa Mazowieckiego

.