22 stycznia 2022r. Imieniny: Anastazego, Wincentego, Gaudentego
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
Wokół VAT za basen - Marek Mikulski

          Kronikarze budowy naszego garwolińskiego basenu wymownie milczą o usługach, z których renomowanych firm doradczych przed rozpoczęciem tej kosztownej inwestycji skorzystały władze naszego miasta. Nie wiemy również jakie były koszty tej podatkowo-konsultingowej obsługi. Czy w ogóle ktoś doradzał w sprawach najbardziej korzystnych dla miasta i jego mieszkańców rozwiązań prawno-podatkowych?

 

         Chodzi między innymi o kwestie tzw. optymalizacji podatkowej. Mniej zorientowanym Czytelnikom nieco upraszczając wyjaśnię, że chodzi tu o wszystkie te działania w granicach prawa, które mogą sprawić, że koszty obciążeń podatkowych będą znacznie niższe, ale całkowicie zgodne z obowiązującymi przepisami. (Jeśli takie analizy powstały to dlaczego dotychczas nie zostały - np. w internecie - udostępnione wszystkim mieszkańcom?)

 

        Dlaczego jest to dla nas takie ważne? Obawiam się, że do groźby obciążenia mieszkańców Garwolina przytłaczającą większością kosztów budowy basenu doszła jeszcze jedna. Chodzi mianowicie o brak możliwości odliczenia podatku VAT od faktur wystawionych inwestorowi przez wykonawcę budowy. Szczegóły umów są oczywiście objęte tajemnicą i nie są dostępne dla zwykłych mieszkańców. Chodzi tu jednak o kwoty niebagatelne. Jeśli miasto Garwolin nie będzie miało możliwości odliczenia 23% podatku VAT od całości inwestycji to środki te dla nas będą całkowicie i bezpowrotnie stracone.

 

        Obserwując działania naszych władz można dojść do wniosku, że sytuacja staje się nieco absurdalna. Z jednej strony czynione są mniej lub bardziej skuteczne starania o pozyskanie na budowę jak największych pieniędzy z zewnątrz. (Wielu mieszkańców w tym również i mnie wzruszył fakt przekazania kwoty 5 tysięcy złotych przez jednego z lokalnych przedstawicieli biznesu. Widzieliśmy również nieskrywaną radość naszych władz z tego miłego gestu.)

 

       Z drugiej zaś strony może dojść do bezpowrotnej utraty około 23% wartości netto całości inwestycji. Przy kosztach budowy brutto ok. 20 milionów złotych kwota podatku VAT naliczonego będzie wynosiła ponad 3,6 milionów złotych. Jest to chyba kwota po którą warto by się umiejętnie i zgodnie z obowiązującym prawem schylić. Nawet będąc uważnym obserwatorem lokalnych działań trudno stwierdzić czy i jakie działania zostały przez nasze władze podjęte aby groźba utraty tak znacznych środków została oddalona.

 

        Nie wiemy dlaczego dotychczas nie skorzystano z możliwości uruchomienia jakiejś nowej spółki celowej, która miałaby prawo do odliczenia całej kwoty podatku VAT i w ten sposób pozostawienia tych środków w naszym mieście. Wiadomo jest natomiast, że sprzedając swoje nieruchomości np. działki budowlane miasto Garwolin musi podatek VAT doliczać do ich ceny a następnie wpłacać do potwornie zadłużonych przepastnych czeluści budżetu centralnego.

 

http://www.czasgarwolina.pl         Skoro wielu prywatnych garwolińskich inwestorów potrafi skutecznie odzyskiwać naliczony przy zakupie lub budowie nieruchomości podatek VAT to dlaczego podobnych rozwiązań nie mogą zastosować nasze władze. Zwłaszcza, że są to rozwiązania sprawdzone w pełni legalne i skuteczne. 

 

         Z pewnością nie jest rolą zwykłych mieszkańców Garwolina wyręczać władze w tworzeniu skomplikowanych konstrukcji prawno-podatkowych. Obowiązkiem jednak każdego z nas jest "dla dobra wspólnego i dla wspólnej korzyści" zwracanie uwagi na istniejące zagrożenia póki jeszcze nie jest za późno. Jak od lat śpiewa Budka Suflera "ratujmy co się da".

                                                                                                                                                                 Marek Mikulski


 

Autor był jednym z pierwszych w Polsce doradców podatkowych, od 17 lat prowadzi w swoim rodzinnym Garwolinie własne biuro doradcze i rachunkowe.

 

Od gospodarza strony:

 

Pomysł budowy basenu przez PWiK , który „odebrałby” VAT był rozpatrywany, ale odrzucony ze względu na niemożność prawną pozyskiwania przezeń dotacji z Ministerstwa Sportu. Firmy konsultingowej dla optymalizacji finansowania innym sposobem Burmistrz nie zatrudnił. 

                                                                                                                                        AD

.