29 listopada 2021r. Imieniny: Błażeja, Saturnina, Fryderyka
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
Dlaczego komisja nie opiniuje? - klub Teraz Garwolin

         Mieszkańcy Garwolina pytają: dlaczego Rada Miasta nie uchwaliła do tej pory Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego?  Tereny objęte tym planem to między innymi obszar  pomiędzy ul. Kościuszki i ul. Księcia Janusza I.
         W tej sprawie kilka razy zabierał głos, na łamach Czasu Garwolina, były przewodniczący Rady Miasta i gospodarz tego portalu internetowego Andrzej Dobrowolski. Trudno nie zgodzić się z Panem Andrzejem co do niezbyt precyzyjnie zawartych umów z pracowniami architektonicznymi, które podjęły się tego dzieła ( mamy tu na myśli rok 2006). 

         Jednak ciągle zmieniające się przepisy,  żmudna droga uzgodnień i wydawania opinii przez różne organy niewątpliwie komplikuje cały proces uchwalania planów zagospodarowania. Może również urzędnicy miejscy nie do końca radzą sobie z tym problemem?

         Każdy dzień, tydzień, czy miesiąc zwłoki w tej sprawie prowadzi do powstawania negatywnych opinii na temat pracy urzędników miejskich, a co za tym i Burmistrza, choć to nie on bezpośrednio nadzoruje pracę fachowców miejskich w tej dziedzinie.

          Ostateczną decyzję w sprawie MPZP zawsze podejmują jednak radni miejscy i tak jest obecnie. Dlatego z wielkim zdziwieniem  i niepokojem zauważamy brak zainteresowania tą problematyką ze strony Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.  Przewodniczący komisji zwoływał nadzwyczajne posiedzenia komisji, zwykłe posiedzenia komisji, a zabrakło mu czasu na zwołanie posiedzenia komisji, na którym radni zaopiniowaliby projekt uchwały jaką Burmistrz przygotował i przesłał Panu Przewodniczącemu w dniu 4 października 2011 r. ( skan pisma w załączeniu).

         Powstaje pytanie: kto obecnie odpowiada za ślamazarne tempo pracy nad uchwaleniem tak bardzo  oczekiwanych przez naszych mieszkańców MPZP? Jak  mawia Przewodniczący – odpowiedzcie sobie Państwo sami.

                                                                          

                                                                         Klub Radnych  Teraz Garwolin

                    Jonczak Marek

                    Łagowski Marek

                    Ostrowski Krzysztof

                    Pasik Maria

                    Paziewski Jan

                    Wilbik Jadwiga

 

 

                                              Wyjaśnienie Krzysztofa Wielgosza

            Tak jak poinformowałem burmistrza Tadeusza Mikulskiego, temat opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania zostanie poddany ocenie po powrocie z USA jego projektantów, to znaczy po 14 grudnia.

                                                                             Przewodniczący KBiRG Krzysztof Wielgosz
.