8 sierpnia 2022r. Imieniny: Cyriaka, Emiliana, Sylwiusza
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
Styczniowa sesja rady

            30 stycznia miejska rada zatwierdziła plany zagospodarowania dwóch przedmieść: pod Budzeniem i za Koszarami. Oznacza to udostępnienie tych obszarów w formie wygodnych, nie za dużych a więc i nie za drogich działek budowlanych, pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Tereny pod Budzeniem to obszar 130 hektarów na północ od ulicy Księcia Janusza, przez Budzeń, do cmentarza wojennego przy Kosciuszki. Tereny za Koszarami to obszar 30 hektarów przy projektowanej ulicy Mickiewicza biegnącej od Polnej ku Działkom i zakręcającej pod kątem prostym ku Lubelskiej. Wkrótce więcej na ten temat.

              Na sesji radny Sławomir Michalik złożył oświadczenie o wystąpieniu na drogę sądową przeciwko Iwonie Piesiewicz, na poprzedniej sesji publicznie go oceniającej.

             Pan Marek Domański, syn brutalnie pobitych i obrabowanych garwolinian z Nadwodnej, zabrał głos by zasygnalizować brak monitoringu miejskiego, który w walce z przestępczością mógłby oddać przysługę policji.


         
                                                                                                     Andrzej Dobrowolski


STANOWISKO

Rady Miasta  Garwolina
z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie nieprzyznania Telewizji TRWAM miejsca na przygotowywanym multipleksie cyfrowym

Rada Miasta  Garwolina jednocząc się z głosem innych samorządów w Polsce oraz głosem wielu organizacji, instytucji i środowisk, wyraża stanowczy protest w związku z nieprzyznaniem Telewizji TRWAM miejsca na przygotowywanym multipleksie cyfrowym, co uprawniałoby Telewizję TRWAM do nadawania programów w technologii cyfrowej.

Popieramy stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, wskazujące, że odmowa przyznania Telewizji TRWAM miejsca na multipleksie cyfrowym jest istotnym naruszeniem praw katolickiej opinii publicznej. Uważamy, że wykluczenie tej katolickiej stacji narusza zasadę pluralizmu i sprawiedliwości społecznej oraz równości wobec prawa i dyskryminuje rzesze katolików w Polsce będących odbiorcami Telewizji TRWAM.

Wykluczenie stacji o charakterze religijnym w procesie koncesyjnym godzi w prawa katolików. Godzi w licznych odbiorców, wśród których wiele jest osób chorych, starszych i samotnych. Stoimy na stanowisku, że tej dyskryminacji powinno się stanowczo przeciwdziałać.

Przyjmując niniejsze stanowisko w tej sprawie apelujemy do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zrealizowanie wniosku Fundacji Lux Veritatis i zagwarantowanie telewidzom pełnej możliwości odbioru Telewizji TRWAM na multipleksie cyfrowym.

                                                                                        Przewodniczący Rady Miasta Garwolin

                                                                                                            Marek Janiec

.