4 grudnia 2021r. Imieniny: Barbary, Krystiana, Berny
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
Przybliżenie nowych planów - zdjęcia

            Najważniejszą pracą miejskiej rady jest stanowienie prawa zagospodarowania przestrzennego.

              Pierwsza warstwa map przestrzeni Miasta dotyczy  p r e d y s p o z y c j i  terenów do zabudowy. Jest to studium przestrzeni. 

              W oparciu o nie tworzy się plany zagospodarowania przestrzeni z których wynika, jaką  k o n k r e t n ą  f u n k c j ę  przyporządkowano danej dzielnicy. Oto oznaczenia stosowane w tych planach.

http://www.czasgarwolina.pl
           Oto kilka bliższych obrazów planów, które dają wstępne wyobrażenie o ich zawartości.

          Poniżej - zdjęcie planu przedmieścia za Koszarami, projektowana ulica Mickiewicza dołącza do Lubelskiej. Na prawej krawędzi - zabudowania ulicy Żeromskiego. Na planie - konkretne funkcje przypisane tej okolicy.

http://www.czasgarwolina.pl

           Poniżej - z lewej strony granica nowej dzielnicy z Lucinem, w prawym górnym rogu strumień biegnący za Koszarami.

http://www.czasgarwolina.pl

          Poniżej - okolica bazy PWiK, leżącej pod granicą z Lucinem. Na czerwono - oznaczenia planowanych ulic.

http://www.czasgarwolina.pl

          Poniżej - w lewym górnym rogu ulica Polna, z prawej strony Koszary. To ostatnie zdjęcie planu dzielnicy za Koszarami.

http://www.czasgarwolina.pl

          Mały mpz dotyczący międzyrzecza Wilgi, za Pomnikiem Rozstrzelanych. W dole po prawej - osiedle Zarzecze.

http://www.czasgarwolina.pl
           Teraz zdjęcia planów pod Budzeniem. Poniżej - w górnej części planów ulica Mieczników biegnąca w linii średniego napięcia między Budzeniem a Niecieplinem, skośna ulica to droga na Siedlce czyli ulica Księcia Janusza. Granice nowych działek nie są wyznaczone przez projektanta, będą je ustalać właściciele z wynajętymi przez siebie geodetami zgodnie z regułami zawartymi w części opisowej uchwał. Zapobiegnie to konfliktom.

http://www.czasgarwolina.pl

          Poniżej - pomarańczowa pozioma ulica na dole zdjęcia to Stawki, z jej końców biegną w górę po lewej – Budzeń, po prawej – Staszica.

http://www.czasgarwolina.pl

          Niżej - teren na północ od poprzedniego obszaru. W lewym dolnym rogu ulica Jutrzenki, lewa pionowa ulica to Budzeń (za zakrętem). Teren określony elipsą - znane z uchwały miejskiej rady stanowisko archeologiczne z II wieku nieopodal "Kaczego Dołu" - pozostałości stawu młyńskiego młyna na strumieniu Eliasz funkcjonującego 200 lat temu.

http://www.czasgarwolina.pl

          Poniżej - północna granica planu, połączenie ulicy Mieczników z ulicą Księcia Konrada.

http://www.czasgarwolina.pl
          Poniżej - środek mpz pod Budzeniem. Poziome ulice od dołu to Zacisze, Zagrodowa, Jutrzenki.

http://www.czasgarwolina.pl
           Poniżej - zaplecze cmentarza wojennego. Biegnąca przez środek zdjęcia ulica Granitowa na skrzyżowaniu w Budzeniu przechodzi w ulicę Mieczników. W przyszłości może stać się ważnym skrótem od Niecieplina, do okolic cmentarza.

http://www.czasgarwolina.pl
            Poniżej - okolice cmentarza wojennego.

http://www.czasgarwolina.pl
Andrzej Dobrowolski