4 grudnia 2021r. Imieniny: Barbary, Krystiana, Berny
Gospodarz strony: Andrzej Dobrowolski     
 
 
 
 
   Starsze teksty
 
Może jednak psycholog?

           Dwa miesiące temu pisaliśmy w Czasie Garwolina o „konserwatywnym” wykładzie Krystyny Strukowicz, i doczekaliśmy się komentarza od jej koleżanki z tej samej szkoły psychologicznej - Elżbiety Czepczyńskiej. No właśnie. Chciałbym przybliżyć Państwu osobę Elżbiety Czepczyńskiej i zachęcić Państwa do kontaktu z naszą garwolińską psycholożką.

http://www.czasgarwolina.pl          Pani Elżbieta Czepczyńska ma 35-letnie różnorodne doświadczenia psychologa. W swoim garwolińskim gabinecie przy ulicy Żwirki i Wigury ma okazję pomagać rodzinom, małżonkom, wychowawcom, pracodawcom, jednym słowem każdemu, kto chce lepiej zrozumieć siebie, swoich bliskich, jak również być przez innych lepiej rozumianym i gotowy jest do pracy nad sobą i wprowadzania zmian.

          Od 12 lat prowadzi warsztaty pt. „Trening umiejętności wychowawczych i komunikacji interpersonalnej”. Za kilka dni opublikujemy tekst naszej psycholożki przybliżający jej pracę. Zapewniam, że spotkania z Nią niosą konkretne wskazówki. Są naprawdę treningiem nowych umiejętności, których na ogół nikt nas wcześniej nie uczył.

           Szkoda, że „Szkoła dla rodziców i wychowawców” jest mało znana. Przecież zawieramy związki małżeńskie, tworzymy rodzinę i napotykamy konkretne trudności w kontaktach z naszymi bliskimi, których kochamy. Często brak nam przygotowania do tego, jak rozmawiać w naszych związkach małżeńskich i rodzinach, jak bezpiecznie kochać stawiając wymagania naszym dzieciom bez ranienia ich.

Tematy warsztatów „Trening umiejętności wychowawczych i komunikacji interpersonalnej” Elżbiety Czepczyńskiej:

Rozumienie rodziny w ujęciu systemowym - granice, koalicje, mity rodzinne, etapy rozwoju rodziny, struktura rodziny - ważne treści dotyczące zrozumienia samego siebie odnośnie swego rodzinnego pochodzenia.

Zachęcanie do współpracy - usprawnianie metod bezpiecznej komunikacji przez wyeliminowanie barier komunikacyjnych typu: porównania, sarkazm, rola męczennicy, rozkazy.

Rozwiązywanie problemów i konfliktów - sześć sposobów rozwiązywania konfliktów bez porażek - czyli jak rozwiązywać skutecznie konflikty w codziennym życiu, bez wchodzenia w rolę ofiary czy agresora, ale z szacunkiem dla siebie i innych.

Rozpoznawanie i nazywanie uczuć - umiejętność radzenia sobie z takimi uczuciami jak: złość, agresja, lęk; a również o tym, jak bezpiecznie obdarowywać najbliższych uczuciami aby nie raniły
.

Nagrody- bezpieczne pochwały - pochwały wzmacniające poczucie wartości, czyli o pochwałach, które mobilizują do skupienia się na konkretnych wartościach osoby którą chwalimy, a tym samym wzmacniają jej poczucie wartości.

Kary w wychowaniu - cele karania a skutki rzeczywiste. Konsekwencje wychowują a kary ranią.

Role, etykietki ich znaczenie w rozwoju dziecka - samorealizujące się proroctwa, czyli jak można w trakcie wychowania określając zachowania dziecka wpisywać je w role; znaczenie tych ról z dzieciństwa w dorosłym życiu.

Zachęcanie dziecka do samodzielności - metody pomocne w zachęcaniu do samodzielności - jednym z ważnych celów wychowania jest to, aby nasze dzieci były samodzielne i potrafiły radzić sobie w życiu.

Rodzeństwo bez rywalizacji jest II częścią szkolenia, w której omawiane są tematy dotyczące rozumienia i reagowania na - zazdrość u dzieci, rozwiązywanie konfliktów między rodzeństwem, poczucie  sprawiedliwości; badania wskazują, iż relacje wśród rodzeństwa bardzo istotnie wpływają na nasze relacje w dorosłym życiu.

          Wychowanie można porównać do walizki. Co do tej walizki włożymy - to samo wyjmiemy - nie ma innej możliwości. Dlatego to od nas dorosłych (rodziców, wychowawców oraz innych autorytetów) zależy, jak nasze dzieci w przyszłości będą budowały swoje relacje z innymi.

           Pani Elżbieta wspomina: „- Gdy poznawałam  metodę bezpiecznego porozumiewania na warsztatach u Zosi Śpiewak - Szkoła dla rodziców i wychowawców - byłam pod wrażeniem przydatności poznanej wiedzy w codziennym życiu. Dlatego tak chętnie dzielę się z innymi swoim doświadczeniem i umiejętnościami.”

   

Elżbieta Czepczyńska, psycholog

 

Tel. 606-635-360

                     na podstawie materiałów i wypowiedzi E. Czepczyńskiej – spisał A. Dobrowolski

.